Aan de slag met archief en documentatie. Handleiding voor de lokale erfgoedhouder

Er is nu een nieuwe brochure te koop voor iedereen die geïnteresseerd is in archief en documentatie. Daarin wordt op een eenvoudige manier uit de doeken gedaan hoe je het best omgaat met deze materie. Archief en documentatie beheren is immers niet eenvoudig. Hoe moet je bijvoorbeeld archiefdocumenten inventariseren? Hoe maak je een catalogus van […]

Achter de traditie. Leven en werk van Jozef Weyns

Enigszins in de schaduw van de herdenkingswoede rond Expo ‘58 viert ook het openluchtmuseum van Bokrijk in 2008 zijn 50ste verjaardag. Drijvende kracht achter het ontstaan van Bokrijk was Jozef Weyns, een van de belanrijkste pioniers van de heemkunde in Vlaanderen. Weyns hield zich vooral bezig met de materiele volkscultuur, en de (Kempische) hoevebouw werd […]

De kadasterkaarten van Popp

Onlangs verscheen het boek ‘De kadasterkaarten van Popp: een sleutel tot uw lokale geschiedenis’. Het is meteen de eerste publicatie in de nieuwe reeks ‘Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant’. Auteur Wouter Ronsijn geeft een inleiding op het leven en werk van P.C. Popp en brengt de theorie in de praktijk met de uitwerking van […]