Soldatenlaarzen en kauwgom

Samen met verschillende andere partners werkt Heemkunde Vlaanderen sinds begin dit jaar mee aan ‘Soldatenlaarzen en kauwgom’, een vernieuwend erfgoedproject rond het globaliseringserfgoed van de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen. Dankzij de oprichting van de projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen ontstond in 2010 een platform voor samenwerking tussen de verschillende erfgoedactoren in de regio. Guy […]

Rond de Rokken van de Reus

Al eeuwenlang slagen reuzen er moeiteloos in om hopen harten te veroveren. Daardoor is de reuzencultuur in Vlaanderen tot op de dag van vandaag springlevend. Het gaat daarbij om veel meer dan alleen de reuzenpoppen en hun geschiedenis: ook de mensen die hun schouders onder een reus zetten én de gebruiken die zij in stand […]

E-land

Vandaag lanceerde de Erfgoedcel Mechelen het traject E-land, een initiatief waarbij ook Heemkunde Vlaanderen betrokken is als partner. Binnen E-land wordt gezocht naar een manier om vanuit concrete, lokale erfgoedprojecten blijvend in te zetten op (internationale) netwerking en expertisedeling. Vaak gaat alle tijd en inzet van lokale erfgoedspelers noodgedwongen naar de vele concrete taken binnen […]

DNA-project Oud-Hertogdom Brabant

Familiekunde Vlaanderen publiceerde onlangs de eerste resultaten van het ‘DNA-project Oud-Hertogdom Brabant’. Binnen de genealogie is de toepassing van DNA-onderzoek, op basis waarvan familieverbanden en verwantschappen opgespoord kunnen worden, een relatief nieuw fenomeen. Aan het onderzoeksproject van Familiekunde Vlaanderen namen bijna 1000 personen deel. De deelnemers aan het project lieten elk een staaltje wangslijmvlies afnemen. […]

Soldatenlaarzen, chocolade en kauwgom

Dit jaar gaat het project ‘Soldatenlaarzen, chocolade en kauwgom. Globaliseringserfgoed WO II Limburgse Kempen’ van start. Ook Heemkunde Vlaanderen werkt, samen met verschillende andere partners, mee aan dit vernieuwende erfgoedproject in Noord-Limburg. Het project volgt de internationale trend om het oorlogsgegeven anders te benaderen. Niet de oorlogs(mis)daden zelf staan centraal, maar wel de manier waarop […]

Aardappelen

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) heeft onlangs het thema ‘aardappelen’ toegevoegd aan de virtuele landbouwcollectie ‘Uitgelicht & Toegelicht’. Je vindt er informatie en beschrijvingen over de verschillende bewerkingen – het planten, aanaarden, oogsten en sorteren van de aardappelen – en de daaraan gekoppelde werktuigen en machines. Zoals steeds zijn de gegevens zo veel mogelijk gebaseerd […]

Tabaksnijverheid in de Westhoek

Volkskunde West-Vlaanderen stelt in oktober 2010 een boeiend project voor. Het is een drieluik over de vroegere tabaksnijverheid in de Westhoek met een studiedag, een tentoonstelling met demonstraties en een publicatie. De tabaksnijverheid was een belangrijke bedrijvigheid in de Westhoek. Er ontstonden meerdere tabaksfabrieken en elk dorp had zijn tabakskerver. Het project ‘Tabaksnijverheid in de […]