Opstart traject van lokale musea en hun participatieve werking

Eind maart start een collegagroep van ‘kleine’ musea op om samen te reflecteren over hun participatieve visie en werking. In een traject van vijf bijeenkomsten gespreid over 2017 bekijken de deelnemende musea hun rol en mogelijkheden binnen het lokale netwerk en gaan ze samen op verkenning hoe hun participatieve werking structureel kan worden verankerd in […]

Welke tradities of technieken zet jij verder in 2016?

Al jaren mogen kinderen nog een keer op de draaimolen als ze de flosj trekken, werken muzikanten en dansers zich in het zweet om hun techniek bij te schaven en verfijnen ambachtsmensen hun vakmanschap. Generatie na generatie tappen we moppen in ons eigen dialect, vieren we carnaval, spelen we krulbol, petanque of Kubb in het […]

Heemkundeartikels.be gelanceerd: dé databank voor heemkundige artikels

Afgelopen weekend lanceerde Heemkunde Vlaanderen de website www.heemkundeartikels.be, de toegang naar een databank van heemkundige artikels met meer dan 160.000 artikelbeschrijvingen uit 205 tijdschriften van 198 verenigingen. De databank werd in de loop van 2014 samengesteld dankzij de hulp van verschillende vrijwilligers die zich inzetten voor het lokaal erfgoed in Vlaanderen. Dankzij deze databank kan […]

Historische Kempense kranten online

Erfgoedcel k.ERF liet in 2014 enkele waardevolle krantencollecties digitaliseren. Vanaf nu zijn deze kranten ook allemaal online doorzoekbaar via www.kempensekranten.be. Het gaat onder andere om het Annonceblad van Mol, het Baelens Weekblad, de Meerhoutenaar en het Nieuwsblad van Geel. Kranten bevatten een schat aan informatie, maar zijn erg fragiel. Een digitale kopie maken is daarom […]

Triverius is pionier voor heemkunde en crowdfunding

Geschied- en heemkundige kring Triverius uit Brakel ging met de steun van Heemkunde Vlaanderen met een Vlaamse primeur lopen. Als eerste heemkundige kring in Vlaanderen tracht het geld in te zamelen voor een restauratieproject via de crowdfundingwebsite Boekensteun.be. Geef om boeken De afgelopen jaren slaagden de kring en de gemeente Brakel erin om drie boeken […]

Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld

In Leuven kunnen buurten of wijken zelf op zoek gaan naar de roots en evoluties binnen de eigen buurt. Er wordt aan een heuse reeks publicaties gewerkt, die telkens één wijk of buurt onder de loep neemt. Deze reeks noemt ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ . Vrijwilligers worden ondersteund door de erfgoedcel, die […]

Digitale kranten uit de Eerste Wereldoorlog

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) zijn momenteel bezig aan het digitaliseren van kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Een inventarisatie vormt de eerste stap. Met het project wil het VIAA naast het audiovisueel erfgoed ook het papieren erfgoed duurzaam bewaren en digitaal toegankelijk maken. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog doet de belangstelling voor nieuwsbladen […]