Landboeken en ommelopers

De provincie Oost-Vlaanderen wil, in samenwerking met het Rijksarchief en de Universiteit Gent, de Oost-Vlaamse landboeken en ommelopers en de bijbehorende kaarten actief opsporen en inventariseren. Daarom doet de provincie een oproep om zoveel mogelijk informatie te bezorgen over deze landboeken en ommelopers. Deze oproep is niet alleen gericht aan gemeenten en geschiedkundige verenigingen maar […]

Conceptnota onroerend-erfgoeddecreet

De Vlaamse regering heeft vorige week de conceptnota voor een nieuw onroerend-erfgoeddecreet goedgekeurd. Door opeenvolgende wijzigingen was de regelgeving rond onroerend erfgoed de voorbije decennia erg onoverzichtelijk geworden. Het nieuwe decreet onroerend erfgoed heeft als doel om het behoud en het beheer van de waarden van onze landschappen, monumenten en archeologische vindplaatsen te verzekeren. De […]

Cinema De Keizer

In het najaar van 2010 brengen de West-Vlaamse televisiezenders Focus TV en WTV, in samenwerking met de Provincie en vier Erfgoedcellen (CO7, Brugge, Kortrijk en TERF) een nieuwe reeks, getiteld ‘Cinema De Keizer’. Tien uitzendingen rond evenveel thema’s uit het verleden staan op het menu. De onderwerpen zijn zeer verscheiden. Van kusttoerisme, over sport, vrije […]

Topstukken edelsmeedkunst

Eind oktober 2009 wees het Agentschap Kunsten & Erfgoed van de Vlaamse Overheid een onderzoeksopdracht voor het opstellen van een proeflijst van topstukken op het vlak van edelsmeedkunst toe aan het Zilvermuseum Sterckshof in Deurne. Deze proeflijst moet de edelsmeedkunst uit de meest diverse invalshoeken onder de loep nemen. Voor dit onderzoek is het Zilvermuseum […]

Schoolarchieven

Onlangs werd onder de vleugels van de VVBAD een ‘werkgroep schoolarchieven’ opgericht, waarin ook Heemkunde Vlaanderen is vertegenwoordigd. Deze werkgroep wil de archieven van alle onderwijsinstellingen van Vlaanderen in kaart brengen. Omdat heemkringen zich vaak ontfermen over het archief van de school in hun buurt, willen we ook hen vragen om mee te werken. Wie […]

Sint-Maartensvieringen in West-Vlaanderen

In het kader van een breder onderzoek naar Sint-Maartensvieringen in West-Vlaanderen poogt de gemeente Ichtegem, in samenspraak met Volkskunde West-Vlaanderen, Volkskunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen, de tradities, die rond deze figuur en zijn naamdag (11 november) hangen, te inventariseren. Dit kadert tevens in de lopende aanvraag om voor de Sint-Maartens- en Sinterklaasgebruiken vanuit de UNESCO […]