Startvergadering werkgroep ‘ICT in heem- en familiekunde’

Op dinsdag 4 oktober vindt de startvergadering van de werkgroep ‘ICT in heem- en familiekunde’ plaats, een initiatief van Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen. De bedoeling van deze nieuwe werkgroep is om heemkundigen en genealogen met een sterke ICT-achtergrond samen te brengen om expertise rond ICT en digitalisering uit te wisselen die ten bate kan […]

Een nieuwe naam voor erfgoed

Het Forum voor Erfgoedverenigingen, Open Monumentendag Vlaanderen en Erfgoed Vlaanderen werken samen aan de oprichting van één grote, nieuwe organisatie, die op termijn dé middenveldorganisatie in het Vlaamse erfgoedlandschap wil worden. Zo krijgen de erfgoedzorgers professionelere bijstand, vrijwilligers meer armslag, ons erfgoed een stem en een gezicht, en wordt het publiek aangezet om dat erfgoed […]

Werkgroep ‘ICT in heem- en familiekunde’ zoekt leden

Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen willen samen een werkgroep ‘ICT in heem- en familiekunde’ oprichten. De bedoeling is om heemkundigen en genealogen met een sterke ICT-achtergrond samen te brengen om expertise uit te wisselen die ten bate kan komen van de volledige sector. Wie geïnteresseerd is om lid te worden van deze werkgroep, kan zich […]

Kapelbomen geven landschap een verhaal

Met als titel ‘Vrome bomen in het landschap. Zoek mee naar kapelbomen!’ start de provincie Antwerpen een publiekscampagne over erfgoedbomen in samenwerking met de Regionale Landschappen de Voorkempen, Kleine en Grote Nete, Rivierenland, Schelde-Durme en de vzw Kempens Landschap. Tot 31 mei 2012 wordt iedereen in de provincie Antwerpen opgeroepen om bomen bij kapelletjes en […]

De Nacht van de Geschiedenis 2012 in het teken van drank

De Nacht van de Geschiedenis is op korte tijd uitgegroeid tot een van de meest succesvolle Davidsfonds Evenementen. Het opzet is nochtans eenvoudig: elk jaar meer dan 200 activiteiten rond geschiedenis op één avond aanbieden, van lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen tot theater. Davidsfonds-afdelingen steken vaak met de plaatselijke heemkringen de koppen bij elkaar en zorgen voor […]

Doe het verhaal van een trage weg herleven

Op 22 en 23 oktober 2011 organiseert vzw Trage Wegen weer het actieweekend ‘Dag van de trage weg’. Het hoofddoel van deze campagne is verloren en verwaarloosde trage wegen terugvinden en opnieuw in gebruik nemen. Samen met de wegen gaat immers ook vaak het cultuurhistorische karakter van een streek verloren. Ook jij kan je inzetten […]

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

In opdracht van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) werkt het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting momenteel aan een project rond de inventarisatie van slagvelden in Vlaanderen uit de periode vóór de Eerste Wereldoorlog. Aangezien heemkundige kringen over heel veel kennis van de lokale geschiedenis beschikken, hopen de initiatiefmemers ook op hen een beroep […]