Dag van de trage weg op 18 en 19 oktober

Op de Dag van de Trage Weg ijveren in heel België mensen voor het behoud en een beter beheer van trage wegen. Het is belangrijk om dit uniek patrimonium te beschermen. Veel van deze wegen zijn eeuwenoude verbindingen. Ze zijn de dragers van de lokale geschiedenis, vertellen een verhaal of legende. Je kan hen helpen […]

Wat wil jij proeven van het Rijksarchief ? Geef ons jouw mening!

Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief slaan de handen in elkaar om een nieuw opleidingsconcept gestalte te geven. In de nabije toekomst willen we de archieven en lokale onderzoekers nog dichter bij elkaar brengen. Vele kilometers archief bewaard in de Rijksarchieven zijn voor vele heemkundigen en genealogen nog steeds onbekend terrein.Via praktische workshops willen Heemkunde Vlaanderen […]

Wie gebruikt de Thesaurus van de Heemkundige Bibliografie?

In 1995 verscheen de Thesaurus van de Heemkundige Bibliografie. Dat is een heemkundig classificatiesysteem gemaakt door Paul Catteeuw. Het is een handig instrument om je bibliotheek of documentatiecentrum op een verantwoorde en wetenschappelijke wijze te ordenen. Vandaag zijn we bijna 20 jaar verder. In die 20 jaar is er natuurlijk wel het een en ander […]

Hulp gezocht bij digitaliseren vluchtelingenfiches uit Eerste Wereldoorlog

In het Regionaal Archief Tilburg worden talrijke dossiers van Belgische oorlogsvluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog bewaard. Schattingen geven aan dat niet minder dan 15.000 Belgen naar Tilburg gingen in de laatste maanden van het jaar 1914. Voor al deze vluchtelingen werd onderdak en voedsel geregeld. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, was registratie […]

CVAa zoekt designerfgoed

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) werkt aan een overzicht van erfgoed van alles wat te maken heeft met de inrichting van woningen, andere gebouwen en het straatbeeld. Het wil deze archieven en collecties (schaalmodellen, prototypes, documentatie,…) centraal registreren in de databank architectuurarchieven, zodat ze makkelijker op te sporen zijn. Sinds 2012 neemt het CVAa ook de […]

Itinera Nova zoekt hulp bij ontsluiting schepenbank

Itinera Nova. Nieuwe wegen naar de digitale ontsluiting van archiefbronnen is een project van het stadsarchief Leuven. Het project wil de registers van de middeleeuwse Leuvense schepenbank digitaal beschikbaar stellen met behulp van vrijwilligers. Momenteel zijn al meer dan 30 vrijwilligers actief bezig met het inscannen van de registers of het transcriberen van de Middelnederlandse […]

Fotowedstrijd ‘Leven op het Vlaamse platteland’

In het kader van de fototentoonstelling ‘Het Vlaamse platteland in de fifties’, die zal doorgaan in KADOC Leuven van 27 september tot 31 oktober 2013, heeft het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) een fotowedstrijd in het leven geroepen. Met de tentoonstelling toont het CAG 50 foto’s van de fotograaf Jos Halsberghe (1912-2005). Halsberghe fotografeerde een platteland […]