Ons Heem: themanummer ‘Volksbedevaarten en pelgrimsgebruiken’

Inhoudstafel (59) Volksbedevaarten, nauw verbonden met het volksleven J. Gerits (66) Opgespelde vroomheid. Middeleeuwse pelgrimstekens in het algemeen en het insigne van het Heilig Kruis te Damme in het bijzonder A.M. Koldeweij (74) Bedevaartvaantjes. Van Vlaamse devotionalia tot Europese toeristische souvenirs J.L. Meulemeester (89) Bedevaarliederen ter ere van St.-Gerlach van Houthem J. Gerits (101) Sprokkelingen […]

Ons Heem: themanummer ‘Aspecten van Brabant

Inhoudstafel (3) Omkering van het landelijk leven in Sint-Genesius-Rode rond het midden van de 19de eeuw M. Maziers en R. Van Nerom (11) Smederijen in het kader van de Heemkunde in Brabant H. Vannoppen (30) De boedellijst van Adriaan de Nayere (+ 1623), pastoor te Mollem J. Spanhove (38) Schilderkunst en heemkunde in Brabant J. […]

Ons Heem: themanummer ‘Olieslagmolens’

Inhoudstafel (114) Olieslagmolens. Algemene inleiding H. Vanhoutte (121) De olieslagerij van de Napoleonsmolen te Hamont (Limburg) N. Jurgens (131) De koolzaadwinning en de olieslagmolens te Midden-Brabant H. Vannoppen (143) Pachtcontract van de oliewindmolen te Zomergem in 1535 L. Goeminne (146) De laatste Westvlaamse olieslagers op de praatstoel A. Theuninck (158) Economische doorlichting van de Vlaamse […]

Ons Heem: themanummer ‘Georganiseerd jeugdleven in Vlaanderen’

Inhoudstafel (51) Historische schets van het georganiseerde jeugdleven in Vlaanderen L. Vos en L. Gevers (65) De archief- en documentatiecentra en de bronnen voor lokale geschiedschrijving, in het bijzonder van de jeugdbewegingen L. Schokkaert (71) Het jongenspatronaat van Eisden Cité. Een case studie J. Kohlbacher (88) Sprokkelingen (110) Boekbeoordelingen Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem 1995 – nr. 1

Inhoudstafel (2) Straffe verhalen rond enkele bewaarde schandpalen P. De Win (7) Doopselgebruiken van weleer. Aantekeningen uit de parochieregisters van Bollebeek J. Spanhove (12) Antwerpse marktzanger bespot openbaar gezag van Putte (1779) J. De Vuyst (20) De “Stauros”-bibliotheek in het Passionistenklooster te Wezembeek-Oppem J. Gerits (26) Archeologisch onderzoek te Wijnegem in 1994 G. Cuyt (28) […]

Ons Heem 1994 – nr. 4

Inhoudstafel (194) Heropgerichte, gerestaureerde en als monument beschermde schandpalen in Vlaanderen (1974-1994) P. De Win (206) Honderddertig jaar geleden bezong men de zwanenzang van keizer Maximiliaan van Mexico J. De Vuyst (217) Het 36ste Meifeest op “Ter Speelbergen” te Beerzel (1994) J. Gerits (220) Sprokkelingen rond openbaar vervoer (229) Van heem tot heem (238) Boekbeoordelingen […]

Ons Heem: themanummer ‘Leven in en rond de mijn’

Inhoudstafel (139) Het Kempens mijnbekken B. Van Doorslaer (149) Het dagelijks leven in de cité van de Kolenmijn Limburg-Maas te Eisden. Een case studie J. Kohlbacher (161) De mijnkathedralen in Limburg. Hun ontstaan, invloed op latere kerkenbouw, skulptuur en glasramen I. Keunen (174) Monumenten rond mijnen en koolputters J. Gerits (182) Mijn-sprokkelingen (192) Boekbeoordelingen Bestellen […]