Ons Heem: themanummer ‘Sociale aspecten van de adel’

Inhoudstafel (62) Ter inleiding: sociale aspecten van de adel, een uitgebreid studieterrein H. Vannoppen (64) Adel en ridderschap in het hertogdom Brabant van de 11de tot de 13de eeuw E. Van Ermen (74) De Belgische adel van de 16de tot de 18de eeuw P. Janssens (85) Een nieuwe heemkundige kijk op de adel in Vlaanderen […]

Ons Heem: themanummer ‘Vlaamse emigratie naar Engeland en Noord-Amerika’

Inhoudstafel (2) Ter inleiding: migratie door de eeuwen heen H. Van Royen (3) Reformatie en opstand in de Nederlanden en de vluchtelingengemeenten in Engeland L. Vandamme (12) De aankomst en de integratie van Nederlanders in Zuidoost-Engeland 1550-1603 M. Backhouse (19) Bronnen en problemen rond migraties naar Amerika H. Vannoppen (36) De Gazette van Detroit en […]

Ons Heem: themanummer ‘Het kasteel in ons dorp’

Inhoudstafel (199) Een nieuwe heemkundige kijk op het kasteel in Vlaanderen H. Vannoppen (211) Middeleeuwse burchten in Oost-Brabant F. Doperé (219) Het kastelenlandschap in het hertogdom Aarschot op het einde van de 16de eeuw B. Minnen (223) Het kasteel van Poeke L. Stockman (231) Het gebouwenbestand van de Duitse Orde in Vlaanderen J. Mertens (240) […]

Ons Heem: themanummer ‘Herbergleven in Vlaanderen’ (II)

Inhoudstafel (147) De sociale functie van de herberg in Midden-Brabant heemkundig bekeken Henri Vannoppen (163) Humor en miserie in het lied over drank Julien De Vuyst (183) Inboedel van de herberg “De Leeuw” in Laarne Erik L. Schepens (191) Herbergleven te Hansbeke in de zeventiende eeuw Albert Martens (193) Sint-Arnoldus, patroon van de brouwers Jean […]

Ons Heem: huldeboek Jan Gerits

Inhoudstafel (2) Grinse be’t aafscheed Guy Ballet (4) Levensschets van Jan Gerits Luc Stockman (12) Bibliografie van Jan Gerits Jan Gerits (34) De zee, een kolk van rampspoed Julien De Vuyst (40) Het aanplakken van een strafvonnis aan een paal op de markt Paul De Win (46) Pijlpunten en pijlsneden uit Lommel Ferdinand Geerts (53) […]

Ons Heem 1996 – nr. 4

Inhoudstafel (169) Het militair bouwkundig erfgoed en zijn bescherming L. Verdonck (174) Nog monumenten voor mijnwerkers in Limburg J. Gerits (181) Het zwarte goud eiste zijn tol J. De Vuyst (184) Soldaten tegen wil en dank J.-P. Tytgat (186) Sprokkelingen rond het rechtshistorisch erfgoed (198) Sprokkelingen (200) Molenberichten Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem: themanummer ‘Drinkwatervoorziening door de eeuwen heen’

Inhoudstafel (133) Drinkwatervoorziening door de eeuwen heen J. Gerits (136) Waterputten uit duistere Middeleeuwen belicht G. Cuyt (143) Van bijzondere tot algemene watervoorziening in Vlaanderen. Een kennismaking H. Van Royen (146) Beschermde pompen, putten en fonteinen J. Gerits (153) IJskelders J. Gerits (158) Sprokkelingen Bestellen en abonnementsinformatie