Ons Heem: themanummer ‘Humor en verleden’

Inhoudstafel (2) Ter inleiding: lach en humor D. Vanpée (4) Humor, alledaagse luxe met een groot verleden J. Verberckmoes (10) Humor in het politieke leven in Midden-Brabant H. Vannoppen (16) Getekende humor in Vlaanderen K. De Decker (26) Humor in spot- en hekellied J. De Vuyst (50) Van gezelschap tot gewelschap… van tumor tot humor… […]

Ons Heem: themanummer ‘Dood en begrafenis’

Inhoudstafel (208) Ter inleiding: de terugkerende dood D. Vanpée (213) Twintig taferelen van de dood in Vlaanderen toegepast op Midden-Brabant H. Vannoppen (243) De uitvaart van kapelaan castraal Joannes Coens E.L. Schepens (247) De zorg voor het zielenheil: de bekommernis om Jenseits en Diesseits in de 18de eeuw O. Van Rode (251) Een nieuw kerkhof […]

Ons Heem: themanummer ‘Baksteen’

Inhoudstafel (135) De kleinijverheid in de Rupelstreek (13de-20ste eeuw): een kort overzicht van het steenmaken, dakpannen en plaveien H. Rombaut en P. De Niel (166) Een halve eeuw baksteenproductie te Wilskerke: een verkennend onderzoek M. Constandt (171) Over bakstenen en dakpannen: Duffelse steennijverheid rond de eeuwwisseling F. Keersmaekers (185) Een steenbakkerij in de Mechelse groentestreek, […]

Ons Heem: themanummer ‘Tabaksgeschiedenis’

Inhoudstafel (76) Van “vremde toubacqstelen” en het vervalsen van tabak in het Geraardsbergse van 1725 B. Van Langenhoven (78) Statistiek van de tabaksteelt in het Scheldedepartement in 1811 O. Van Rode (82) Tabak in Hamont, een 19de-eeuwse kleinindustrie L. Van De Sijpe (89) Tabak in Lede in de 19de en 20ste eeuw B. Van Langenhoven […]

Ons Heem: themanummer ‘Papiergeschiedenis’

Inhoudstafel (5) Nieuwe benadering van de ontluikende papierproductie in de Zuidelijke Nederlanden I. Van Wegens (12) Zestiende-eeuwse fundamenten ontdekt in de papiermolen Herisem te Alsemberg. Resultaten van een archeologische noodopgraving J. de Gelas (23) De ordonnantie van 16 januari 1703 op het zegelrecht. Een verkennende studie J. Van der Auwera (29) Het kortstondige bestaan van […]

Ons Heem: themanummer ‘Pro Memorie. Monumenten voor de Grote Oorlog’

Inhoudstafel (174) Pro Memorie. Monumenten voor de Grote Oorlog H. Van Royen (179) Oorlogsmonumenten tussen kunst van de victorie en plaatsen van herinnering D. Vanpée (185) Oorlogsmonumenten in Midden-Brabant, een nieuwe benaderingswijze H. Vannoppen (198) Oorlogsmonumenten in de Denderstreek. Een aanzet tot inventarisatie B. Van Langenhoven (217) Monumenten opgericht op de ereperken voor Belgische soldaten […]

Ons Heem: themanummer ‘Historische en volkskundige aspecten van suiker’

Inhoudstafel (146) Ter inleiding: suiker als genotsmiddel en economische stimulans H. Van Royen (148) Suikerbietenteelt en -verwerking in Vlaanderen (19de-20ste eeuw) H. Van Royen (157) Suikerbieten in Haspengouw H. Vannoppen (167) Crisis en bloei in de suikerindustrie J. De Vuyst Bestellen en abonnementsinformatie