Ons Heem: themanummer ‘Gevaar’

Het nieuwe nummer van Ons Heem is verschenen: jaargang 58, nr. 1 (januari-februari-maart 2005). Het nummer is gewijd aan het thema ‘Gevaar’. Inhoudstafel (3) De kwade hand, het grootste gevaar voor het platteland in Vlaanderen Henri Vannoppen (16) Waar ‘urban legends’ of ‘moderne (stads)sagen’ van gewagen… Angst, vrees en gevaar in de hedendaagse ‘sterke verhalen’ […]

Ons Heem 2004 – nr. 4

Het nieuwe nummer van Ons Heem is verschenen: jaargang 57, nr. 4 (oktober-november-december 2004). Inhoudstafel (2) De iconografie van Nikolaas van Tolentijn in Vlaanderen. Repertorium Luc Van Eeckhoudt (21) Achter het masker van carnaval Julien De Vuyst (43) De stichting van de abdij Sint-Clemens te Merkelbeek in 1893 (deel II) D. Wilfried Verleyen & Fr. […]

Ons Heem 2004 – nr. 3

Het nieuwe nummer van Ons Heem is verschenen: jaargang 57, nr. 3 (juli-augustus-september 2004). Inhoudstafel (2) Symbolen in Verleden en Heden. De kat. De kater Harry Vermeir (17) De verering van Nicolaas van Tolentijn (1305 – Jubeljaar 2005). Een vermaarde volksheilige in Vlaanderen Luc Van Eeckhoudt (35) ‘Ach menschen blijft een weynigh staen, Hoort wat […]

Ons Heem 2004 – nr. 2

Het nieuwe nummer van Ons Heem is verschenen: jaargang 57, nr. 2 (april-mei-juni 2004). Inhoudstafel (2) De Ridderorden in historisch perspectief Paul Janssens (15) Het insigne van de Duitse Orde Jozef Mertens (27) De Hazenorde, 1832-1914-1918-1940-1945 Marcel Nuijttens (35) Orden en eretekens van het Nieuwe Regime Henri Vannoppen (57) Burgerlijke drama’s rond het thema armoede […]

Ons Heem 2004 – nr. 1

Het nieuwe nummer van Ons Heem is verschenen: jaargang 57, nr. 1 (januari-februari-maart 2004). Inhoudstafel (2) De Rita-iconografie op bidprentjes uit de 20ste eeuw. Heilige Rita van Cascia (1381-1457), advocaat van de hopeloze zaken Luc Van Eeckhoudt (15) Heemkunde in cyberspace. “Lines of light ranged in the non space of the mind” Benedict Wydooghe (27) […]

Ons Heem 2003 – nr. 4

Het nieuwe nummer van Ons Heem is verschenen: jaargang 56, nr. 4 (oktober-november-december 2003). Inhoudstafel (2) De Rita-verering bij de Paters Augustijnen te Gent Luc Van Eeckhoudt (15) Hoe heiligen herkennen Jo Claes (23) De vervoersmiddelen in Midden-Brabant door de eeuwen heen Henri Vannoppen (35) Bedevaarten van Brugge naar Eichstätt, op zoek naar de olie […]

Ons Heem 2003 – nr. 3

Het nieuwe nummer van Ons Heem is verschenen: jaargang 56, nr. 3 (juli-augustus-september 2003). Inhoudstafel (2) Gezondheidsbier der paters augustijnen Luc Van Eeckhoudt (9) De accessoires van de biersector in Vlaams-Brabant: uithangborden, bierpubliciteit, biermaten en biervervoer Henri Vannoppen (18) “Monsieur Remy que diable!?” Schaking en collocatie omstreeks 1740 – rechtsgebied Ieper Benedict Wydooghe (29) Kasseiers […]