Ons Heem: ‘Kruisennummer’

Inhoudstafel Oude stenen Graf- en Veldkruisen J. Nyssen Aflaatprentjes K. Van den Bergh en R. De Vocht Houten kruisen Een houten kruis IJzeren kerkhofkruisen A. Lowyck Torenkruisen in West-Vlaanderen A. Lowyck Voor de redding van oude kruisen Kruisen langs de weg in Zuid-Vlaanderen Veldkruisen F. Nackaert Een vernieuwde vorm van ongelukskruis J. Weyns Kruisen te […]

Ons Heem XV – nr. 1 (1960)

Inhoudstafel De eerste zonnige vruchten Over Polders en Dijken Van Yfte Over een Haspengouws wagentje R. Morren en J. Goossens Om de verdronkene lichamen A. Lowyck Sprokkelingen Van heem tot heem Molenberichten De Plant in Kinderspel G. Lambrechts-van Doren Landdag Echo’s Heemkundige Bibliografie Tijdschriftenschouw Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem XIV – nr. 6 (1960)

Inhoudstafel Wat is volkskunde of folklore? J. Weyns Het Maerlandt probleem J. Noterdaeme Fotografische Dokumentatie B. Van de Walle Molenberichten Nog Brugse Timmerken Sprokkelingen Van heem tot heem Boekbespreking Tijdschriftenschouw Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem XIV – nr. 5 (1960)

Inhoudstafel Het Grafelijk Slot van Male Een hoogfeest voor de heemkunde: Onze Landdag J. Weyns en M. Messiaen Turf uit looiputten Sprokkelingen Van heem tot heem Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem: ‘Haardnummer’

Inhoudstafel Vlaamse Haarden B. Befterkercke Sprokkelingen over haard en haardgerief R. Lambrechts Inschriften op Kempische schouwen J. Weyns Praalschoorstenen of Pronkschoorstenen A. Lowyck Antwerpse schouwen uit de 16e en 17e eeuw J. Van Herck Open Haarden in Kempische Kloosters en Kastelen E.V.S. Gotische schouwen in de Antwerpse Kempen J. Weyns Limburgse schouwen J. Weyns Open […]

Ons Heem XIV – nr. 3 (1960)

Inhoudstafel Turven in de Kempen, volkskundig gezien J. Weyns Gevelsteen met voorstelling van een rosmolen R. Depoorter Sprokkelingen Kringverslagen Verslag nopens de werking van de aangesloten kringen bij het West-Vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem XIV – nr. 2 (1960)

Inhoudstafel Onze eerste Landdag Kanttekeningen bij Verbondsdag 1959 Naklanken van Verbondsdag 1959 Heemschut, Levensstijl, Grafiek Ook een paar Reynardiana J. Goossenaerts Kruiken en kannen Sprokkelingen Van heem tot heem Molenberichten Tijdschriftenschouw 1956 Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie