Ons Heem 1968 – nr. 2

Inhoudstafel De kubiekroede D. Verlé Over trouwringen M. Macharis Van de vriendschap en een heemkundige bijbel J. Weyns Molensprokkelingen Sprokkelingen Inhoudstafel Ons Heem 1967 Van heem tot heem Tijdschriftenschouw 1966 Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem 1968 – nr. 1

Inhoudstafel Het kruis als huisbescherming Bedevaarten als doodschuld Archivalia over de bouw van bakhuizen in de 16de eeuw Heemschut en brievenbusjes Sprokkelingen Inhoudstafel Ons Heem 1966 Molensprokkelingen Heemkundige Bibliografie 1966 Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem: ‘Speelkaartennummer’

Inhoudstafel De geschiedenis van de speelkaarten in België L. Tummers Een interessante taak voor onze heemkringen: de gebruiken rond het kaartspel A. Lowyck Van heem tot heem Tijdschriftenschouw 1965 Heemkundige bibliografie 1966 Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem 1967 – nr. 4

Inhoudstafel Een taak voor de heemkundige kringen: projekt voor het opstellen van een inventaris van materialen voor de studie van de historische metrologie J. Mertens Een nieuwe sectie toegevoegd aan het Gruuthusemuseum te Brugge Dr. Verlé De Wijnkelder in het Roeselaarse stadhuis (1717-1834) M. De Bruyne Aantekeningen over tafelgerief T.J. Gerits Nogmaals tegen lintbebouwing J. […]

Ons Heem 1967 – nr. 3

Inhoudstafel Roelandt Savery vertolkt door Italiaans Majolikaschilder M. Van Averbeke Een en ander over Bier G. Gekiere Oude Wegen IV L. Tallon De Sakramentskapel van Roovert te Poppel J. van Gils Sprokkelingen Van heem tot heem Molensprokkelingen Heemkundige bibliografie 1965. Geografische klassifikatie. Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem 1967 – nr. 2

Inhoudstafel Onze Jubellanddag te Asse Nasmaak van de Landdag Aantekeningen betreffende proportie-passer D. Verlé Sprokkelingen Van heem tot heem Molensprokkelingen Heemkundige bibliografie 1965 Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem 1967 – nr. 1

Inhoudstafel Als kind in Brabant G. Durnez De betekenis van Asse in de vroegste geschiedenis van ons land J. Spanhove Verkeer II A. Vanhuyse Sprokkelingen Molensprokkelingen Van heem tot heem Heemkundige bibliografie 1964 Boekenschouw Tijdschriftenschouw Onze Stam Bestellen en abonnementsinformatie