Ons Heem 1972 – nr. 2

Inhoudstafel Wijnkultuur in de Nederlanden en in het land van Luik R.J. Gerits Landdag in Oost-Brabant A. Smeyers Wijnheiligen A. Lowyck Landdagsprokkelingen Van heem tot heem Sprokkelingen Heemkundige Bibliografie 1970 Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem 1972 – nr. 1

Luk Ebrard. Afscheid van een vriend. Aflevering samengesteld door Verbondsvoorzitter dr. Weyns Inhoudstafel Portret met opdracht van de aflevering Luk Ebrard. Portret van een vriend J. Weyns De laatste ‘korrektie’ van Luk Ebrard E. Van den Broeck Luk Ebrard en ‘Oostvlaamse Zanten’ R. van der Linden St.-Martinuskerk te St.-Martens-Bodegem M. Brusselmans Oude balk met zinvol […]

Ons Heem 1971 – nr. 6

Inhoudstafel Het begin van een heemkundig monument: het kunstpatrimonium van West-Vlaanderen Jozef Weyns Bij een krantenbericht over inmetselen G. Lambrechts-Van Doren Kontrakt van Jan Malenborch, koperslager L. Vangeel Archeologische Berichten Molensprokkelingen Sprokkelingen Van heem tot heem Tijdschriftenschouw Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem 1971 – nr. 5

Inhoudstafel Romantische doodkaarten M. van Wesemael Ons vervoer per spoor E. Lepeer Het ijken van maten en gewichten O. Verschroeven Het Joachim Beuckelaer-Eremerk 1971 Opstelraad Sprokkelingen Molensprokkelingen Van heem tot heem Tijdschriftenschouw Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem: themanummer ‘Iets over boederijen’

Inhoudstafel Over boerderijen en hoe ze te bestuderen J. Weyns Aantekeningen betreffende het bouwen in het Woud Meentocht G. Puimège Een merkwaardig Zuidlimburgs vakwerkhuis R. Wissels Hoevebouw in de 16e eeuw D. Verstraete De jongste boerderij aanwinsten te Bokrijk J. Weyns Zegswijzen betreffende het bouwen J. Weyns Archeologische rubriek: Boerderijen uit Brons- en IJzertijd J. […]

Ons Heem 1971 – nr. 3

Inhoudstafel Onze Landdag in de Westhoek op 5-6 Herfstmaand 1970 A. Smeyers De Stellenbosse Heemkring N. Schoones Verhalen van trouwringen J. Weyns Archeologische Berichten Sprokkelingen Van heem tot heem Heemkundige Bibliografie 1969 Bestellen en abonnementsinformatie

Ons Heem 1971 – nr. 2

Inhoudstafel De studie van de legende in het Vlaamse land H. Stalpaert Verdwenen beelden en altaren te Dendermonde M.M. Sprokkelingen Molensprokkelingen Heemkundige Bibliografie 1969 Bestellen en abonnementsinformatie