Witte kassa: verplicht voor lokale erfgoedverenigingen?

Baat jullie lokale erfgoedvereniging een heemcafé uit of organiseert ze geregeld eetfestijnen? Dan is ze sinds kort misschien verplicht om met een geregistreerd kassasysteem (GKS), de zogenaamde ‘witte kassa’, te werken. Wat? Het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) of de witte kassa bestaat uit een kassa met een controlemodule (black box) en een gepersonaliseerde kaart (smartcard). Zonder […]

Hoe organiseer ik een geslaagde tentoonstelling?

De meest voorkomende manier om je lokale erfgoed aan het grote publiek te tonen is via een tentoonstelling. Van bij de start van de voorbereiding moet het heel duidelijk zijn waarover het precies gaat. Werk een concept uit Een goed startpunt is een brainstorm. Wanneer uit de brainstorm een onderwerp naar voren komt, diep je […]

Mogen vrijwilligers onkostenvergoedingen ontvangen?

Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. Dit betekent niet dat vrijwilligers geen onkostenvergoedingen kunnen ontvangen. Verenigingen zijn echter niet verplicht om de onkosten te vergoeden. Volgens de ‘wet betreffende de rechten van vrijwilligers’ die sinds 2007 volledig van kracht is, moeten verenigingen hun vrijwilligers wel vooraf op de hoogte brengen van de afspraken hierover. Aan deze […]

Hoe kan een heemkring voldoen aan de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers?

Sinds 1 januari 2007 is de ‘wet betreffende de rechten van de vrijwilligers’ volledig van kracht. Deze wet voorziet in een statuut, en dus een wettelijke bescherming, voor vrijwilligers. Elke organisatie die met vrijwilligers werkt, is sindsdien verplicht deze wet toe te passen. Concreet bestaat deze wet uit twee grote verplichtingen voor verenigingen: de informatieplicht […]

Hoe organiseer je een goede vergadering?

Heb je soms het gevoel dat de vergaderingen van jouw vereniging praatbarakken zijn waar nauwelijks concrete afspraken worden gemaakt? Je bent ongetwijfeld niet alleen. Goede vergaderingen zijn nochtans essentieel voor de werking van een organisatie. Hieronder vind je een aantal tips om van jullie vergaderingen nuttige en aangename bijeenkomsten te maken. Voorbereiding Nodig iedereen op […]

Hoe schrijf ik een historisch verantwoord artikel?

Jaarlijks worden er in Vlaanderen honderden historische artikels geschreven in heemkundige en geschiedkundige tijdschriften. Niet al dit historisch werk is kwalitatief even sterk. Vaak heeft dit niets met het onderzoek of het onderwerp te maken, maar wel met de manier waarop het onderzoek is neergeschreven. Daarom geven we hier enkele tips die je kan gebruiken […]

Waar kan ik subsidies krijgen?

Heemkundige kringen, musea en documentatiecentra vragen zich wel eens af waar ze subsidies kunnen krijgen. Voor subsidies kan je in theorie aankloppen bij allerlei overheden: de Europese Unie, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het provinciebestuur of je gemeentebestuur. Hiernaast zijn er ook een aantal andere spelers die middelen verdelen. Niet alle subsidiekanalen zijn geschikt […]