Brugs uurtje. Dialectzorg in de praktijk

De heemkundige kring Brugs Ommeland/Maurits Van Coppenolle heeft al bijna dertig jaar ervaring met het werken met dialecterfgoed. In het laatste nummer van Bladwijzer vonden we het hoog tijd om hun methode en verzamelde expertise te delen met andere heemkundigen. In 2001 kon elke Bruggeling eindelijk een dialectwoordenboek aanschaffen. Aan het samenstellen ervan ging een […]

Bladwijzer 9. Van podiumkunsten tot fotocollecties

In het nieuwste nummer van Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen vind je onder meer een interessant praktijkvoorbeeld over dialectzorg. Daarnaast word je ook wegwijs gemaakt in het doeltreffend promoten van activiteiten, immaterieel erfgoed en het goed bewaren van fotocollecties. Tot slot leren we de schaduwzijde van licht kennen (voor collecties), reiken we pistes aan voor jeugdbewegingen […]

De Eerste Wereldoorlog in jouw gemeente? Je staat er niet alleen voor!

De voorbije maanden zijn er heel wat initiatieven voorgesteld die lokale erfgoedwerkers willen ondersteunen bij een project over de Eerste Wereldoorlog. Zo is er inmiddels een arsenaal aan inspiratiegidsen, websites, bronnen- en literatuuroverzichten voorhanden. Een onbedoeld gevolg van al deze initiatieven is dat vele lokale erfgoedwerkers door de bomen het bos niet meer kunnen zien. […]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience al 10 jaar depotbibliotheek voor de heemkundige tijdschriften

Op 15 september 2003 werd op het Antwerps stadhuis een samenwerkingsovereenkomst bezegeld tussen de stad Antwerpen en Heemkunde Vlaanderen. Dit was de start van het deponeren van periodieke uitgaven (tijdschriften en jaarboeken) van heemkundige kringen in de Stadsbibliotheek Antwerpen, die sinds 2008 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience wordt genoemd. Vóór die tijd werd een groot deel van […]

SketchUp en erfgoed

Op initiatief van Carlo Jengember van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon en Heemkunde Vlaanderen werd in 2012 een initiatie rond SketchUp op touw gezet. Lesgever van dienst was Rik Vermeir van de heemkring van Wieze. SketchUp is een computerprogramma waarmee men driedimensionale ontwerpen kan maken. Het grote voordeel is dat je voor dit […]

Op bezoek bij… CRKC

De Bladwijzerreeks ‘Op bezoek bij’ werd verdergezet met een bezoek aan Jan Klinckaert, de directeur van het departement Religieus Cultureel Erfgoed van het CRKC. Een gesprek dat niet toevallig plaatsgrijpt een jaar nadat de structuur van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur fundamenteel gewijzigd werd. We weten dat men er terecht kan met vragen […]

Achtste nummer van Bladwijzer verschenenAchtste nummer van bladwijzer verschenen

In het nieuwste nummer van Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen vind je onder meer interessante artikels over SketchUp en erfgoed, creatieve manieren om cultureel erfgoed te presenteren en tips en aandachtspunten voor een lokaal project over de Eerste Wereldoorlog. Ook blikken we terug op Erfgoeddag 2013 en gingen we op bezoek bij het expertisecentrum CRKC. Bladwijzer […]