De ODIS-databank als instrument voor lokaal historisch onderzoek

ODIS (www.odis.be) is in Vlaanderen de grootste historische databank op het internet. Ze bevat een schat aan unieke informatie over de geschiedenis van het middenveld. Dit betekent dat de focus ligt op de vele organisaties, instellingen en structuren die een bemiddelende rol spelen tussen individuen en overheid. Het gaat dan om politieke partijen, socioculturele verenigingen, […]

Archives Portal Europe. Jouw archieven in Europa

Archives Portal Europe, ofwel Archieven Portaal Europa of APE, is een website waar je beschrijvingen van archiefbestanden, inventarissen en gerelateerde gedigitaliseerde documenten uit heel Europa kan terugvinden (www.archivesportaleurope.eu). Door één zoekterm in te tikken, zoek je doorheen de inventarissen van zo’n 2.124 Europese bewaarinstellingen. Het platform, dat in een eerste fase enkel toegankelijk was voor […]

Erfgoededucatie voor jongeren? Een cursustraject voor erfgoedaanbieders.

In het voorjaar van 2013 kreeg ik de vraag van Heemkunde Vlaanderen om een cursus te ontwerpen met als titel: ‘Cursusreeks erfgoededucatie. Lokaal erfgoed op maat van jongeren?!’. Gespreid over drie jaar en vijf provincies, werd deze cursus aangeboden voor educatieve werkers en iedereen in het (lokaal) erfgoedveld die vragen heeft rond werken met jongeren […]

Kinderen toegelaten. Hoe organiseer je een gezinsvriendelijke erfgoedactiviteit?

Verschillende studies toonden reeds aan dat de kans op cultuurparticipatie bij volwassenen veel groter is wanneer zij al op jonge leeftijd deelnemen aan culturele activiteiten. Uit de analyse van de cijfers van de participatiesurvey 2014 blijkt bovendien dat cultuuractieve ouders hun kinderen (vooral kinderen uit de leeftijdsgroep 6 -12 jaar) ook frequent meenemen naar culturele […]

Een verzameling herzameld. Het Stadsmus reconstrueert een negentiendeeeuwse Hasseltse topcollectie

In de negentiende eeuw bouwden heel wat erudiete verzamelaars bijzondere collecties op. Sommige van die collecties kwamen later integraal in musea terecht; vele andere verzamelingen echter raakten doorheen de tijd verspreid over instellingen, personen of verdwenen helemaal van de radar. Is het mogelijk om dergelijke unieke verzamelingen te ‘herzamelen’? En hoe traceer je dan de […]