Onze Vergeten Helden

Een project over heemkunde en funerair erfgoed in je gemeente In het kader van de herdenking rond 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog lanceert het War Heritage Institute (WHI) ‘Onze Vergeten Helden’, een project rond gesneuvelde Belgische militairen die werden teruggebracht naar hun woonplaats. Ze werden als het ware postuum gerepatrieerd. We willen de […]

Meer dan een pop-up

Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag Heel wat vrijwilligersorganisaties uit het brede culturele veld realiseren jaarlijks activiteiten waaronder tal van tentoonstellingen. Veel organisaties starten met een grote evidentie aan de realisatie van een tentoonstelling, eventueel in combinatie met andere media zoals een boek, een interview, een theaterstuk. Het organiseren van een expo is een […]

Het verhaal achter het beeld – Historisch onderzoek naar de beeldende kunsten

Namen van kunstenaars associëren we nagenoeg onmiddellijk met hun kunstproductie. We staan er evenwel zelden of nooit bij stil dat er daarnaast heel wat documenten bestaan die gerelateerd zijn aan de totstandkoming van die kunstwerken, zoals ontwerpschetsen, drukproeven, briefwisseling, subsidiedossiers, draaiboeken, notities, enzovoort. Archiefbank Vlaanderen presenteert enkele interessante kunstarchieven per provincie die verder onderzocht kunnen […]

Aan de slag met de geschiedenis van het erfgoed van bedrijven

Het erfgoed van bedrijven staat tegenwoordig weer volop in de kijker. Sinds 2014 proberen verschillende Vlaamse erfgoedorganisaties, onder impuls van het expertisecentrum ETWIE, het thema op de kaart te zetten en bedrijven te sensibiliseren om aandacht te hebben voor hun geschiedenis en erfgoed. Om dit erfgoed ook bij het grote publiek bekend te maken, werd […]

Goed schrijven gebeurt niet zomaar. Tips om teksten te schrijven voor het internet

Tegenwoordig heeft bijna elke lokale erfgoedorganisatie wel een kanaal waarmee het online communiceert naar haar publiek. Blogplatformen en sociale media zorgden ervoor dat het internet toegankelijker werd en dat vele technische drempels wegvielen. Hierdoor kon de aandacht meer gaan liggen op de inhoud die erop gepubliceerd wordt. Het medium waarvoor je een tekst schrijft, bepaalt […]

Hoe organiseer ik sociale en toegankelijke erfgoedactiviteiten? Cultuur voor en door mensen in armoede

Bovenstaande titel was de titel van een vorming binnen de reeks ‘Erfgoed in de praktijk’ tijdens het najaar van 2016. Maar over wie gaat het als we denken aan ‘sociaal’ en ‘toegankelijk’? Hoe maken we een erfgoedverhaal voor iedereen? Mensen in kwetsbare situaties blijken weinig tot niet aan erfgoed te participeren. Voor welke kwetsbare mensen […]

Hoe beschrijf ik audiovisueel materiaal?

Veel culturele organisaties hebben in de loop der jaren audiovisueel materiaal aangemaakt of verzameld. Sommige audiovisuele documenten ontstonden wellicht op initiatief van de organisatie zelf; andere kwamen achteraf via derden bij de organisatie terecht. Sommige documenten hebben rechtstreeks te maken met de eigen activiteiten; andere staan er iets verder vanaf of hebben er mogelijk niets […]