Academische geschiedschrijving en heemkunde: waar ontmoeten ze elkaar?

Tijdens de recente studiedag ‘Heemkunde Actueel’ bracht Lut Bavay namens de Heemkundige Kring van Erpe-Mere een getuigenis over haar ervaringen met het thema ‘Academische geschiedschrijving versus heemkundige geschiedschrijving’. De Heemkundige Kring van Erpe-Mere is al meer dan 50 jaar actief en heeft een werkgebied dat acht vroegere dorpen beslaat. De vereniging geeft een driemaandelijks tijdschrift […]

De stadsplannen van Jacob van Deventer

De zestiende-eeuwse stadsplannen van Jacob van Deventer zijn een mijlpaal in de geschiedenis van de cartografie in de Nederlanden. Dat is niet alleen te danken aan de hoge nauwkeurigheidsgraad van de plannen, maar ook aan het feit dat het de oudste topografische plannen zijn van vele steden en hun onmiddellijke omgeving. In deze bijdrage belichten […]

Hoe schrijf ik een historisch verantwoord artikel?

Jaarlijks worden honderden pagina’s onderzoek gepubliceerd in de vele tientallen heemkundige en historische tijdschriften die Vlaanderen rijk is. Deze vele bijdragen vormen de schriftelijke neerslag van vele uren onderzoek dat werd gevoerd in archieven, bibliotheken en documentatiecentra. Het hoeft geen verbazing te wekken dat de kwaliteit van deze artikelen sterk van auteur tot auteur kan […]

Heimat heute: Reflexionen und Perspectiven

Eind vorig jaar vond in Dresden (Duitsland) het tweedaagse colloquium ‘Heimat heute. Reflexionen und Perspektiven’ plaats. Op deze bijeenkomst in het Deutsche Hygiene-Museum stond de vraag centraal hoe we de dag van vandaag omgaan met begrippen als ‘Heimat / heem’, ‘geografische eigenheid’, ‘lokale traditie’… Op het programma stonden bijdragen en discussies over hoe invulling kan […]