Prinsessen, gravinnen en dienstmeiden. De bewoners van het kasteel van Niel-bij-Sint-Truiden (1871-1920)

Bevolkingsregisters als bron voor je historisch artikel over de kasteelbewoners van je gemeente Tijdens het najaar van 2013 vonden er in Limburg vier workshops in de reeks ‘Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst’ plaats. De workshops werden georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met Heemkundige Kring “Het drie ‘Swaenenland’ van Gingelom, Heemkring Sint-LambrechtsHerk, Geschied- […]

Geboorte, huwelijk en dood. Parochieregisters als bron voor je historisch artikel

Zonder overdrijven kan men stellen dat de parochieregisters tot de meest geconsulteerde bronnen behoren voor zowel genealogisch als lokaal historisch onderzoek. De parochieregisters, waarin de doop-, huwelijks- en begrafenisakten zijn opgenomen, zijn ruim bekend bij onderzoekers. Het zijn de bronnen bij uitstek om de geschiedenis van individuen, families en gemeenschappen in kaart te brengen. De […]

Verdwenen stokerijen in kaart. Bronneninventaris voor lokaal onderzoek

Jenever is dé nationaal gedistilleerde drank van België. Elke gemeente telde halverwege de 19de eeuw wel een of meerdere (landbouw)stokerijen. Nu rest er nog slechts een handvol actieve stokerijen in België. De geschiedenis van de jenever kan je ontdekken in het Jenevermuseum in Hasselt dat eind 2014 grondig werd vernieuwd. Het museum wil de bezoeker […]

Parochieverslagen over de Eerste Wereldoorlog: Een goudader voor lokale geschiedschrijving

Honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog worden ontelbare grote en kleine projecten gelanceerd die de geschiedenis van die oorlog evoceren. Nu de laatste generatie rechtstreekse getuigen bijna helemaal is uitgestorven, zijn verhalende bronnen die tijdens of vlak na de oorlog tot stand kwamen voor historici van cruciaal belang. Persoonlijke notities en dagboeken […]

Een bewogen geschiedenis: Het archief van het bestuur der gemeentewegen

De wegen in onze omgeving lijken op het eerste zicht misschien niet uit te nodigen om er een onderzoek aan te wijden, maar schijn bedriegt. Via het verhaal van de wegen krijgt men een idee over hoe woonkernen groeien, kan men zien hoe men omgaat met open ruimte, hoe handelstransport mogelijk wordt gemaakt enzovoort. In […]

Statistieken in lokaal historisch onderzoek: De meubelnijverheid in Izegem

‘Met cijfers valt alles te bewijzen’, luidt het wel eens. Statistieken zeggen alles maar tegelijkertijd ook niets. Cijfers zijn echter een meerwaarde voor de studie van de lokale geschiedenis. Dit artikel biedt de historische ontwikkelingscontext en een overzicht van de voornaamste statistieken met informatie op lokaal vlak. De industrietellingen – nationaal georganiseerd – worden daarna […]