Het kadaster laat in zijn kaarten kijken

De vele onderzoeksmogelijkheden van het ‘primitief’ kadaster Het Rijksarchief heeft in mei 2017 een onlinecollectie kadastrale kaarten en -documenten gelanceerd, die in totaal zo’n 85.000 scans omvat. In dit artikel verneem je meer over het ontstaan van het kadaster, de inhoud van de collectie en de vele onderzoeksmogelijkheden die deze collectie in combinatie met andere […]

De zoektocht naar het oorlogsverleden

Archieven over de bestraffing van collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘Geachte heer, Ik schrijf u deze mail met een verzoek om informatie. Ik ben zelf geboren te Duffel, België, maar woon nu in Nederland. Mijn oom, de broer van wijlen mijn moeder, is tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de SS geweest. Ik weet niet bij […]

Virtuele tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Met het internationale publieksproject ‘Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I’ realiseert Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis in het najaar van 2017 een beklijvende virtuele tentoonstelling. In deze bijdrage wordt gefocust op de participatieve aanpak van Amsab-ISG bij dit project die de virtuele tentoonstelling mogelijk maakte. Vervolgens worden er tips aangereikt om zelf aan de slag […]

Hoe schrijf je een mentaliteitsgeschiedenis van je familie, gemeenschap, dorp of stad?

In 2015 publiceerde ik het boek Leven als God in Blanden! Mentaliteitsgeschiedenis van een Vlaams-Brabantse taalgrensgemeente met een Woordenboek van het Blandens dialect. Van bij aanvang probeerde ik in het werk een antwoord te bieden op onderstaande vragen: • Hoe kan je een document produceren dat niet alleen de eigen familie kan interesseren maar ook […]

België, land van belofte? Individuele vreemdelingendossiers als bron voor lokale migratiegeschiedenis

Migratie is van alle tijden. De twee en een half miljoen vreemdelingendossiers die voor de jaren 1840-1951 in het Algemeen Rijksarchief te Brussel worden bewaard, zijn daarvan stille getuigen. Als historische bron zijn individuele vreemdelingendossiers onderbenut. Nochtans bieden ze talloze onderzoeksmogelijkheden voor heemkundigen en genealogen. In dit artikel lees je er meer over. Lees het […]

Digitaal erfgoed van bodem tot cloud. De ontwikkeling van MEDEA als ‘crowdsourcing’ registratieplatform voor metaaldetectievondsten in Vlaanderen

In de bodem bevinden zich heel wat restanten uit het verleden. Met een metaaldetector kan eigenlijk iedereen deze archeologische nalatenschap opsporen. Sinds kort is dat ook wettelijk toegelaten. Het MEDEA-platform wil de vele detectievondsten online beschikbaar maken voor onderzoekers en het brede publiek. Zo wordt de hobby niet alleen een fijn tijdverdrijf, maar krijgt ze […]