Naar een nieuwe visie op heemkunde: Verslag van de studienamiddag Heemkunde Actueel

Welke richting moet heemkunde in de toekomst uitgaan? Op welke manier kunnen we heemkunde hedendaags maken en houden? Hoe kunnen we de dynamiek in de heemkundige gemeenschap behouden en versterken? Een pasklaar antwoord op deze vragen kan je niet meteen bieden. Ze zetten daarentegen aan tot discussie en reflectie. Ideale materie dus om een hele […]

Op bezoek bij… het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven

In de houten uitbreiding van het internationaal kunstencentrum De Singel in Antwerpen is ook het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) gevestigd. De Singel en architectuur gaan al decennia hand in hand, sinds er vanaf 1985 regelmatig architectuurtentoonstellingen georganiseerd werden. In 2012 werd het centrum door de Vlaamse overheid erkend als landelijk expertisecentrum. Op een van de […]

Jeugdbewegingen en erfgoed

Heemkunde Vlaanderen richt zich sinds kort ook op de Vlaamse jeugdbewegingen, dat is al eerder in Bladwijzer vermeld.1 We gaan in dit artikel dieper in op het uitzicht van het jeugdbewegingserfgoed en de mogelijkheden van zo’n erfgoedbeleid, voor heemkundige kringen en voor jeugdbewegingen zelf.2 Heemkunde Vlaanderen kan je helpen bij het opzetten van erfgoedprojecten rond […]

Op bezoek bij… Het Firmament

Erfgoedorganisaties en historische gebouwen, het is een leuke combinatie. Voor de vijfde aflevering van onze rubriek ‘Op bezoek bij’ brachten we een bezoek aan de monumentale Mechelse Brusselpoort. Die geeft sinds 2010 onderdak aan Het Firmament, expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten. Veerle Wallebroek, verantwoordelijk voor de algemene leiding, staat er ons te woord. […]

Jongeren en heemkunde: Historische games. Entertainment of educatieve waarde in een digitale wereld?

Games zijn hotter dan ooit in de cultureel-erfgoedsector. Vraag is of zij te rijmen zijn met de historische accuraatheid en of er wel voldoende duiding en context wordt gegeven. Hoe kunnen historisch bronnenmateriaal, kunstvoorwerpen, getuigenissen, tradities en technieken ingepast worden in dit verhaal? Is de erfgoedsector wel compatibel met zoiets ‘lichtzinnigs’ als games? Hoe kunnen […]

Op bezoek bij… CRKC: Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

De reeks ‘Op bezoek bij’ zetten we verder tijdens een ontmoeting met Jan Klinckaert, de directeur van het departement Religieus Cultureel Erfgoed van het CRKC. Een gesprek dat niet toevallig plaatsgrijpt een jaar nadat de structuur van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur fundamenteel gewijzigd werd. We weten dat men er terecht kan met […]