51 procent Vlamingen sterk geïnteresseerd in lokale geschiedenis

Om het potentieel van de erfgoedsector beter te kunnen inschatten en te peilen naar het draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen organiseerde FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed in het najaar van 2010 een bevolkingsonderzoek onder de noemer ‘Vlamingen & het verleden’. 5.000 Vlamingen tussen 18 en 85 jaar kregen een postenquête toegestuurd. 1.937 respondenten vulden […]

Nieuwe erkenningen Vlaamse inventaris immaterieel erfgoed

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft zeven nieuwe elementen opgenomen in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed: de Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten van Tongeren, de Last Post plechtigheid in Ieper, het Hanenzetten in Vlaanderen, de Belgische biercultuur, de Vlaamse beiaardcultuur, kant maken in Vlaanderen en de 25-jaarlijkse ommegang van de Hegge. De opname in de inventaris betekent […]

Visienota immaterieel cultureel erfgoed

Eind december gaf Vlaams cultuurminister Joke Schauvliege meer toelichting bij haar beleidsvisie over immaterieel cultureel erfgoed. Op basis van een uitgebreide visienota wil de minister de inhoud van UNESCO-conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed uit 2003 concreter en werkbaarder maken voor de situatie in Vlaanderen. Eerder schreef de minister al in haar beleidsnota […]