Cultureel erfgoed is meer waard!

Het Cultureel-erfgoedoverleg maakt haar memorandum bekend in het Concertgebouw in Brugge tijdens het ‘Groot Onderhoud’, het jaarlijkse sectormoment georganiseerd door FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het uitgangspunt is dat de cultureel-erfgoedsector beschikt over een vooruitstrevend  cultureel-erfgoeddecreet en dat de interesse voor erfgoed een duidelijk groeipad kent. Maar om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, […]

Vier nieuwe tradities opgenomen op inventaris

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste onlangs om 4 tradities, fenomenen of gewoontes toe te voegen aan de Vlaamse inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het gaat om de bloemencorso’s, het vinkenzetten, Waregem Koerse Feesten en het telen van grondwitloof. Bloemencorso’s zijn optochten van wagens versierd met bloemen. De organisatoren kunnen jaarlijks rekenen op de inzet […]

Parlement keurt onroerenderfgoeddecreet goed

Op 3 juli keurde het Vlaams Parlement het nieuwe decreet voor onroerend erfgoed goed. Het biedt een nieuw kader voor inventarisatie, bescherming, beheer, financiering en handhaving van monumenten, landschappen en archeologie. Vooral op het vlak van archeologie zijn er enkele opvallende maatregelen. Zo komt er onder meer een archeologiepremie voor particulieren die bij het bouwen […]

Jaarverslagen Agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO

2012 was voor FARO het jaar waarin het Cultureel-Erfgoeddecreet werd aangepast en waarin FARO aan een nieuwe beleidsperiode begon.  ‘We zetten vooral in op continuïteit maar ook op duurzame groei en versterking van de cultureel-erfgoedsector en het netwerk’, zegt directeur Marc Jacobs. ‘Er trad ook een nieuwe ploeg van bestuurders aan voor de komende vier […]

Engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit

Heemkunde Vlaanderen ondertekende de engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit. Met de ondertekening engageert Heemkunde Vlaanderen zich ertoe om inspanningen aan te gaan op dat vlak. Binnen haar eigen werking zal Heemkunde Vlaanderen rekening houden met etnisch-culturele diversiteit en ook ondersteuning bieden aan de heemkundige sector om etnisch-cultureel diverse doelgroepen te betrekken bij hun werking. De verklaring werd […]

OPINIE: IJzer met handen breken

Vandaag (donderdag 13 december) wordt in het Vlaams Parlement een hoorzitting gehouden over het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen. Naar aanleiding hiervan publiceerde het Cultureel-Erfgoedoverleg, een open overlegstructuur van organisaties en instellingen die de ambitie heeft een overkoepelende en belangenverdedigende rol te spelen voor de cultureel-erfgoedsector, een opiniestuk. Hieronder vind je de integrale versie. De voorzitter van […]

Herita is nieuwe erfgoedspeler

Sinds vorige week heeft de Nieuwe Erfgoedorganisatie die onstond uit de fusie van het Coördinatiecentrum Open Monumentendag Vlaanderen, Erfgoed Vlaanderen en het Forum voor Erfgoedverenigingen, een officiële naam: Herita. Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, wil daarmee een organisatie ontwikkelen naar analogie van de Engelse en Schotse National Trusts. ‘Door de werking van de […]