Subsidies voor lokaal cultureel-erfgoedbeleid

Vrijdag 28 november besliste de Vlaamse regering om 16 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid tijdens de periode 2015-2020. Dit lokaal cultureel-erfgoedbeleid wordt in de praktijk uitgevoerd door de erfgoedcellen die met de Vlaamse subsidies ook lokale erfgoedspelers ondersteunen. Afgelopen voorjaar kon voor die werking opnieuw […]

CO7 wint Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-14

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2013-14 uitgereikt aan CultuurOverleg Zeven (CO7). De jury looft CO7 voor de doordachte, integrale en geïntegreerde erfgoedwerking, die niet alleen het bredere lokaal cultureel-erfgoedveld, maar alle cultureel-erfgoedconvenants in Vlaanderen kan inspireren. In 2004 ondertekende de Stad Ieper een cultureel-erfgoedconvenant […]

Groepsaankopen verpakkings- en conserveringsmateriaal

Al enkele jaren organiseren de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen groepsaankopen voor verpakkings- en conserveringsmateriaal voor de erfgoedbeheerders in hun provincie: handschoenen, zuurvrije kartonnen dozen, kunststoffen verpakkingsmateriaal,… Afhankelijk van verschillende factoren (materiaal, vorm, …) gelden er andere oplossingen om de bewaring van objecten te verlengen. In 2014 werd het aanbod nog verruimd met bijzondere aandacht voor […]

Nieuw subsidiereglement voor erfgoeddepots in Limburg

De Limburgse provincieraad keurde een nieuw subsidiereglement goed. Dankzij het reglement worden duurzame oplossingen haalbaar om erfgoed door te geven aan volgende generaties. Investeringen voor erfgoeddepots, of in bredere zin voor de bewaring van erfgoed, komen in aanmerking voor een ondersteuning door de provincie. De heemkundige kringen kijken als erfgoedbeheerders dus beter of zij via […]

262 heemkundige tijdschriften vinden al weg naar Erfgoedbibliotheek

Zoals elk jaar zat Heemkunde Vlaanderen begin 2014 samen met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in het kader van de overeenkomst die beide organisaties rond het bewaren van heemkundige publicaties hebben. We overliepen wat er in 2013 gebeurde en wat er in 2014 verandert. (Wil je over de overeenkomst meer weten, lees dan het artikel dat […]

Tekstaffiches zijn spiegel van dagelijks leven tijdens Eerste Wereldoorlog

Tekstaffiches vormen een belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de consequenties van de strijd voor de man en vrouw in de straat. […]

Erkenning voor het immaterieel cultureel erfgoed: garnaalvisserij te paard en de frietkotcultuur.Erkenning voor het immaterieel cultureel erfgoed: garnaalvisserij te paard en de frietkotcultuur.

Recent mochten we twee keer goed nieuws vernemen over Vlaams immaterieel erfgoed. Op 4 december 2013 werden de garnaalvissers te paard aan de Belgische kust toegevoegd aan de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de mensheid. Op 10 januari 2013 was het weer raak: minister van cultuur, Joke Schauvliege, voegde de frietkotcultuur toe […]