Overleg Cultureel Erfgoed ongerust na sectormoment van februari

De Vlaamse overheid heeft een participatief traject met focusgroepen en sectormomenten opgezet dat moet leiden tot een visienota cultureel erfgoed. Op 4 februari werden de tussentijdse resultaten daarvan bekend gemaakt, maar die waren volgens het Overleg Cultureel Erfgoed ontgoochelend (ondanks de vele positieve accenten). Dat leidt dan ook tot onrust en ongenoegen in de erfgoedsector. […]

Cultureel-erfgoedsector bezorgd over overdracht provinciale bevoegdheden

Opmerkingen van het Overleg Cultureel Erfgoed vzw (OCE) bij de beslissing van de Vlaamse regering van 17 juli 2015 Er heerst grote ongerustheid in de cultureel-erfgoedsector over de overdracht van provinciale bevoegdheden naar andere beleidsniveaus. De provincies leggen eigen beleidsaccenten, beheren belangrijke erfgoedinstellingen en hebben een decretale rol op vlak van cultureel erfgoed. Hierdoor zal […]

Meer dan 300 reuzen erkend als immaterieel erfgoed

Begin deze maand werd de reuzencultuur toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Meer dan 70 reuzenverenigingen zien daarmee hun inspanningen beloond. Al sinds de 15de eeuw lopen mensen met metershoge figuren door onze straten. Die waren aanvankelijk bedoeld als wandelend godsdienstonderricht, maar evolueerden al snel in de richting van straatamusement. Vandaag zijn […]

Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling in het cultureel-erfgoedveld duidelijk. Een afgevaardigde van Heemkunde Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van deze vzw. […]

Steun eens een erfgoeddoel

Via de website www.erfgoeddoel.be gaan een twintigtal erfgoedinstellingen op zoek naar financiële steun van het publiek. Erfgoedzorg kost geld. Bovendien zijn de investeringen niet altijd even zichtbaar voor beleidsmakers, hoewel ze broodnodig zijn om het voortbestaan van erfgoed te garanderen. Nochtans beseft niet iedereen dat ook erfgoed een goed doel is en dat de noden in […]

Provinciale subsidies voor het inrichten van erfgoeddepots

De Vlaamse provincies zetten in op het verbeteren van de bewaring van erfgoed. Ze doen dit omdat tastbare overblijfselen de ideale hulpmiddelen zijn om ons geheugen te ondersteunen. Om voorwerpen en documenten voor de toekomst te vrijwaren, is het belangrijk om ze te bewaren in zo optimaal mogelijke omstandigheden in specifiek daartoe uitgeruste ruimtes of […]

Unesco erkent beiaardcultuur in België

Op 25 november heeft UNESCO de Belgische beiaardcultuur erkend als een beste praktijk op het vlak van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dat is een belangrijke internationale erkenning voor de Belgische beiaardiers en al wie zich voor onze beiaardcultuur inzet. UNESCO heeft dit jaar wereldwijd één programma geselecteerd als best practice voor de omgang met […]