Hoe zit het ondertussen met de hervorming van de provincies?

Vorig jaar bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de afslanking van de provincies en het decreet hierover werd op 9 november 2016 goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Zoals aangekondigd zullen de provincies vanaf 1 januari 2018 niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn en cultuur (en dus ook erfgoed) uitoefenen. Sinds de goedkeuring […]

Uitvoeringsbesluit cultureel erfgoed principieel goedgekeurd

Op 31 maart stelde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn strategische visienota cultureel erfgoed voor aan de Vlaamse regering. Ook het uitvoeringsbesluit bij het Cultureel-erfgoeddecreet werd op die dag voor een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze visienota is een nieuw instrument dat opgenomen is in het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 24 […]

Nieuw Cultureel-erfgoeddecreet bekrachtigd door Vlaamse Regering

Eind februari bekrachtigde de Vlaams Regering, op voorstel van minister Gatz, het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Dit decreet regelt de ondersteuning van organisaties in Vlaanderen die aan cultureel-erfgoedwerking doen. Met het nieuwe decreet streeft de Vlaamse overheid naar een nieuw beleidskader dat beter is aangepast aan de recente maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen. Het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 […]

Afslanking provincies goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 27 mei 2016 een akkoord bereikt over de afslanking van de provincies. Zoals afgesproken in het regeerakkoord zullen de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, cultuur… meer uitoefenen. De provincies krijgen een jaar extra om de bevoegdheden over te dragen naar de Vlaamse of lokale overheid. De definitieve […]

Conceptnota cultureel-erfgoedbeleid goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2016 op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz de conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen’ goedgekeurd. Het gaat om een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen waarin de band tussen verleden, heden en toekomst én het delen van ‘gemeenschappelijk goed’ belangrijke uitgangspunten zijn. De […]

Conceptnota rond vrijwilligerswerk goedgekeurd

Op vrijdag 26 februari heeft de Vlaamse regering een conceptnota over vrijwilligerswerk goedgekeurd. Met die nota wil men de coördinatie van vrijwilligerswerk verbeteren. Daarmee hoopte de Vlaamse regering de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen. Door een gecoördineerde aanpak te ontwikkelen wil men zorgen voor een betere omgeving en ondersteuningsplatform voor vrijwilligers. De Vlaamse […]

Locus en Bibnet komen samen in Cultuurconnect

Locus was lange tijd het het steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid en Bibnet was ontstaan als projectorganisatie voor de digitale bibliotheek. De beide organisaties zijn tegenwoordig echter terug te vinden in het nieuwe, gezamenlijke ‘Cultuurconnect’. De nieuwe naam werd op  14 januari 2016  bekend gemaakt. Cultuurconnect blijft ten dienste staan van cultuurdiensten, bibliotheken, cultuur- en […]