Met deze nieuwe brochure maak je werk van een straf lokaal erfgoedbeleid

FARO ontwikkelde een nieuwe brochure om lokale besturen te helpen om een erfgoedbeleid uit te bouwen. Na het lezen van de brochure heb je een goed idee over wat erfgoed is, hoe je het op de lokale beleidsagenda kunt zetten, hoe je een beleidsvisie voor erfgoed kunt uitwerken en welke lokale partners je daarbij kunt betrekken. […]

Subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling

Sinds vorig jaar kunnen subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het transitiereglement is een van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 de […]

Open data is eerste speerpunt van visienota Vlaams cultuurbeleid in digitale tijdperk

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk‘ goed. Met de visienota biedt de Vlaamse overheid, vanuit een langetermijnperspectief, een leidraad aan de overheid en de cultuursector voor een cruciale heroriëntering van de cultuursector in functie van hoe artistieke creatie en het bewaren, verspreiden en voor een breed […]

Erfgoeddatabanken naar Vlaamse overheid

Vanaf 1 januari 2018 worden de culturele bevoegdheden en initiatieven van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. In het kader hiervan worden de provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet vanaf dan beheerd en ondersteund door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Tijdens de overgangsperiode 2018-2019 kunnen de bestaande gebruikers blijven gebruik […]

Gratis vrijwilligersverzekering voortaan via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport. Een onderdeel van het provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf 1 januari neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Vrijwilligersorganisaties kunnen voortaan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om […]

Ook warme overdracht provinciale bevoegdheden voor kleinere spelers

In het kader van het transitiereglement voor de overdracht van de provinciale bevoegdheden, heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz onlangs beslist om subsidies toe te kennen aan 132 culturele projecten van bovenlokaal belang. In totaal gaat het om 1.678.801 euro. Het transitiereglement is een van de overgangsmaatregelen van de afslanking van de provincies voor […]

Start subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling

Sinds kort kunnen subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het transitiereglement is een van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 […]