Infosessies over de Vlaamse subsidiëring van bovenlokale cultuurprojecten

Vanaf 1 januari 2019 treden zowel het decreet bovenlokaal jeugdwerk als het decreet bovenlokale cultuurwerking volledig in werking. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert daarom infosessies voor organisaties die mogelijk in aanmerking komen voor volgende subsidielijnen: Op basis van het decreet bovenlokale cultuurwerking: Structurele subsidiëring voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Projectsubsidiëring voor bovenlokale cultuurprojecten. Schrijf je in voor een van onderstaande […]

Drie distilleertoestellen op de Vlaamse Topstukkenlijst

Drie distilleertoestellen werden zopas definitief beschermd als Vlaams topstuk. Samen met de kerncollectie van het Jenevermuseum in Hasselt illustreren ze op treffende wijze de evolutie in de productieapparatuur voor het distilleren van alcohol in de Lage Landen. Distilleerapparatuur beschermd Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz: ‘Distilleertoestellen uit de dertiende tot achttiende eeuw zijn erg zeldzaam. […]

Decreet bovenlokale cultuurwerking goedgekeurd

Vanaf 1 januari 2020 wordt het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust het nieuwe decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die […]

Adviezen erfgoedronde 2019-2023 bekendgemaakt

Tot 15 januari konden cultureel-erfgoedorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een werkingssubsidie aanvragen onder het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Het is de eerste keer dat alle deelsectoren dat samen voor een nieuwe beleidsperiode konden doen. Zoals we vorig jaar al meegaven, dienden Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA ditmaal een gezamenlijke […]

Ga aan de slag met GDPR en ontdek onze tips en voorbeelddocumenten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens van levende personen: alle gegevens waarmee een persoon kan geïdentificeerd […]

Privacyverklaring

Heemkunde Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Heemkunde Vlaanderen houdt zich in […]

Ontdek de initiatieven van het Europees erfgoedjaar

In 2018 viert Europa het Jaar van het Cultureel Erfgoed. Daarmee wil de Europese Unie culturele diversiteit promoten. De bedoeling is om mensen bewuster te maken van hun geschiedenis. De Vlaamse organisatie is een samenwerking van het departement Cultuur, Jeugd en Media, het agentschap Onroerend Erfgoed, FARO en Herita. De Vlaamse overheid wil vooral bottom-up […]