Zorg voor papieren erfgoed

Visie en praktijk inzake behoud en beheer in erfgoedbibliotheken Ludo Vandamme Wie schrijft, die blijft. Deze gemeenplaats wordt gemakkelijk in de mond genomen, maar hij gaat niet steeds op. Papieren erfgoed kan immers enkel door weloverwogen zorg van generatie op generatie worden doorgegeven. Deze zorg om erfgoed verantwoord te bewaren is, naast verzamelen, ontsluiten en […]

Het leven verteld

Vrijwilligers combineren ouderen- en erfgoedzorg in een levensverhalenproject Ria Christens De onderbezetting en tijdsdruk in de zorg beheersen regelmatig de media. Toch maakt de sector geen krimpscenario door maar neemt haar belang alsmaar toe. Het is zelfs een van de snelst groeiende sectoren in termen van middelen, infrastructuur en gebruikers. Dergelijke expansieprocessen gaan vaak gepaard […]

Vakantiekolonies aan zee tussen 1885 en 1960

Voorgoed verdwenen zorginstellingen Marc Constandt Binnen de geschiedenis van het kusttoerisme nemen de vakantiekolonies aan zee als logiesinstelling een aparte plaats in. Het waren veelvuldig voorkomende instellingen waar medische zorg, voeding en soms zelfs onderwijs aan kinderen werd verstrekt. Ze hadden duidelijk een andere doelgroep dan de rijke klassen die aanvankelijk naar zee trokken. Deze […]

De vele gezichten van zorg

Armoede en armenzorg op het platteland in het graafschap Vlaanderen tijdens de achttiende eeuw Thijs Lambrecht en Anne Winter Onderzoek naar zorg tijdens de vroegmoderne periode op het platteland neemt vaak de vorm aan van een studie naar de werking van lokale zorginstellingen. 1 In de bronnen worden deze lokale instellingen voor armenzorg in het […]

Armenzorg op het platteland

Het voorbeeld van Dessel in de tweede helft van de achttiende eeuw Nick Van den Broeck Michael Geboers, een alleenstaande man van ongeveer 60 jaar oud, was geen onbekende voor de Desselse armenzorginstelling. Nadat zijn vrouw op 30 maart 1789 overleed, werd zijn zorg door de instelling jaarlijks uitbesteed aan verschillende dorpsgenoten. Afgeleid uit een […]

In mei memoriam

Religieuze en caritatieve stichtingen bij de laatmiddeleeuwse parochiale armendissen Hannelore Franck Lees hier het volledige artikel (pdf, 2,5mb) Wie de armenzorg in de late middeleeuwen in onze contreien onderzoekt, kan niet rond de armendissen heen. Deze instellingen organiseerden uitdelingen voor de parochiale armen en vormden zo een belangrijke pijler van de armenzorg. Hun kapitaal haalden […]

‘Een stukje van elk’

Kaas en vererfgoeding in België tussen 1945 en 2000 Anneke Geyzen Voedselproductie is altijd een belangrijke economische sector geweest. Na de Tweede Wereldoorlog, echter, werden het Europese economische eenmakingsproces en de globalisering als bedreigingen ervaren voor de Belgische landbouw, en meer bepaald voor de Belgische zuivelsector die slechts het kleine broertje van Europese zuivelreuzen was. […]