Lidmaatschap van de burgermaatschappij

Een breed spectrum aan historische bronnen Martijn Vandenbroucke Vakbonden zijn, in grote lijnen, democratische organisaties met vrij gekozen leiders en beleid bepaald door lidmaatschap. Ze verlenen zichzelf individuele waardigheid niet in enkel in hun doelen, maar ook in hun methodes. We hebben geen beter voorbeeld dan wat waardig is om te worden nagebootst dan de […]

Havana in de folterkamer van het Gravensteen te Gent

Huib Billiet Adriaansen Wie in Gent het Museum voor Gerechtsvoorwerpen bezoekt, treft er hand-, voet-, en halsboeien, duimschroeven en pletbijlen aan. In een vitrinekast in de uiterste hoek liggen nog andere dingen die verbazing wekken. Je hebt zopas de pijnlijke implicaties van de dwang- en foltertuigen in je geheugen opgeslagen en met al die afschuw […]

Ne détruisez jamais un document

De collectie Vliegende Bladen van de Boekentoren Yana-Frauke Vandendriessche De Vliegende Bladen is één van de topcollecties van de Gentse Universiteitsbibliotheek. Het is een unieke verzameling van efemere documenten die inhoudelijk en naar vorm zeer divers en van onschatbare waarde zijn voor de beeldvorming van de negentiende en begin twintigste eeuw. Het begon allemaal met […]

Een thuis voor een vergeten beeldhouwer

De Aloïs De Beule-collectie in Museum Zeels Erfgoed François De Geest Aloïs De Beule is een naam die niet meteen veel belletjes doet rinkelen. Hij was nochtans een veelgevraagd en gewaardeerd beeldhouwer in zijn tijd, leidde een bloeiend atelier en ging zijn eigen, koppige weg ver van de vernieuwende stromingen van de internationale kunstscène. De […]

Kloosterdagboeken

De genialiteit van het alledaagse An Vandenberghe ‘Maandag 5 januari 1942: ons zwijntje “Tuurke” wordt geslacht’. Dit zinnetje vinden we in het kloosterdagboek van de Gentse meisjesschool Sint-Bavo onder een ludiek doodsprentje van het te betreuren varkentje. De tientallen kloosterdagboeken die het Erfgoedhuis l Zusters van Liefde vandaag bewaart, staan vol met dergelijke anekdotische berichten. Volgens […]

Lokaal verkiezingsmateriaal in heemkundig onderzoek

Liberale verkiezingspropaganda in het Liberaal Archief/Liberas Kim Descheemaeker Het Liberaal Archief/Liberas bewaart liberaal verkiezingsmateriaal waarvan de oudste stukken, een verzameling Gentse verkiezingspamfletten, uit 1839 dateren. Vanaf de Tweede Wereldoorlog kan de verzameling als representatief voor de kiesstrijd in Vlaanderen worden beschouwd. Tot het materiaal behoren kiesliederen, spotprenten, pamfletten, lijsten met de kandidaten, kiesbrieven, affiches enzovoort. […]

Museum Mietje Stroel

Uniek volksmuseum over mythisch carnavalsbeeldje Karen Van der Sype  Zelzate is één van de vele Vlaamse gemeentes waar het ooit zo populaire en wijdverbreide carnaval een stille dood is gestorven. Hoewel, niet helemaal. Want het kleine Museum Mietje Stroel, gewijd aan een versteende carnavalslegende, wordt alsmaar populairder bij dagjesmensen op uitstap in het Meetjesland. De […]