De Robert Vrielynck collectie

Een ‘imaginair museum rond het bewegend beeld’ Sabine Lenk In ‘De zin van het verzamelen’, de inleiding van zijn catalogus over de Collection Robert Vrielynck schrijft Robert Vrielynck (1933-2000) over het ontstaan van zijn collectie: ‘Het is mijn manier om een soort imaginair museum rond het bewegend beeld te verwezenlijken en voor mezelf gestalte te […]

Het Fonds Saint Jean-François Régis

een uniek maar weinig bekend genealogisch archieffonds Maite De Beukeleer In 1987 contacteerde het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen Familiekunde Vlaanderen, toen nog de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF). Ze hadden een ‘berg oude papieren’ en vroegen zich af of de genealogische vereniging deze wilde overnemen. Zo niet, dan zouden de documenten verbrand worden. De berg […]

Bouwen aan het geheugen van een universiteit

Academisch en wetenschappelijk erfgoed aan de Universiteit Antwerpen Daniël Ermens, m.m.v. Marc Demolder en Tom Deneire In onze huidige tijd is techniek alomtegenwoordig in het dagelijks leven, zowel op het werk als thuis, maar zo vanzelfsprekend als techniek tegenwoordig is, is het niet altijd geweest. De collectie wetenschappelijke instrumenten van de Universiteit Antwerpen biedt een […]

Vrome verzameldrift: een meeslepende pater op erfgoedmissie

De collectie gedrukte devotionalia in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap Erna Van Looveren In 1925, nu ruim negentig jaar geleden, richtten vier jezuïeten (Disideer Stracke, Jozef Van Mierlo, Leonce Reypens en Jan Baptist Poukens) het Ruusbroecgenootschap op. Gedreven door hun interesse voor ‘vroomheidsgeschiedenis’, brachten de vier stichters naast een massa oude devotieliteratuur een grote collectie […]

Kiezen is verliezen?

De Pozzo-collectie, een internationale referentieverzameling voor de Belgische keramische wandtegelproductie 1880-1940 Mario Baeck Kiezen is verliezen, leert ons de volkswijsheid, maar in het huidige erfgoeden museumlandschap geldt een beetje het tegenovergestelde. Een goede collectie, zo wordt ons al een tijd voorgehouden, steunt op een degelijk collectiebeleidsplan waarin niet alleen nagedacht wordt over verzamelen en waarderen, […]

Bronnen over zeelui van de koopvaardij

Uit de collectie van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren (negentiende en twintigste eeuw) Bart Willems Het Rijksarchief Antwerpen-Beveren bewaart 87 registers waarin ongeveer 180.000 namen van zeelui voor de periode 1845 tot 2003 geregistreerd staan. Het zijn de algemene stamboeken van de zeelui die op koopvaardijschepen vaarden. Ze vormen samen met de monsterrollen een sleutelreeks van het […]

Collectie Verdronken Weide Ieper in het Regionaal Erfgoeddepot Potyze

Joline Depaepe Op acht december 2017 opende het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper officieel zijn deuren. Het depot biedt een antwoord op de depotnoden uit de regio. De helft van de depotruimtes is voorzien voor collecties uit de regio, de andere helft voor de collectie van de Musea Ieper. Ook de archeologische collectie ‘Verdronken Weide […]