De Mouvement de la Population et de l’État Civil (1841-1976)

Een schatkamer voor historische demografie in België Marij Preneel De Mouvement de la Population et de l’État Civil (kortweg: Mouvement) vormt, samen met de veel bekendere volkstellingen, de tweede pijler van de negentiende-eeuwse bevolkingsstatistiek. De Mouvement en de volkstellingen zijn ongeveer even oud. Terwijl de volkstellingen een statische dwarsdoorsnede geven van de bevolking in één […]

De collecties van KADOC-KU Leuven

 Een schatkamer voor de lokale geschiedenis Dr. Godfried Kwanten Er is wellicht geen domein van onze samenleving te bedenken waarop religie geen invloed uitoefende: onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst en cultuur, jeugdbeweging en ontwikkelingssamenwerking, maar ook politiek, media, landbouw en economie. KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, is […]

Oud papier?

Twee steekkaartencollecties over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars Bram Vannieuwenhuyze Iedereen kent ze wel: de massieve ijzeren kasten vol steekkaarten die in bibliotheken en archieven staan. Deze databanken avant-la-lettre puilen uit van de informatie, maar staan ook meer en meer in de weg. Ongetwijfeld is een aantal van die steekkaartencollecties reeds op de container beland. Andere […]

De Robert Vrielynck collectie

Een ‘imaginair museum rond het bewegend beeld’ Sabine Lenk In ‘De zin van het verzamelen’, de inleiding van zijn catalogus over de Collection Robert Vrielynck schrijft Robert Vrielynck (1933-2000) over het ontstaan van zijn collectie: ‘Het is mijn manier om een soort imaginair museum rond het bewegend beeld te verwezenlijken en voor mezelf gestalte te […]

Het Fonds Saint Jean-François Régis

een uniek maar weinig bekend genealogisch archieffonds Maite De Beukeleer In 1987 contacteerde het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen Familiekunde Vlaanderen, toen nog de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF). Ze hadden een ‘berg oude papieren’ en vroegen zich af of de genealogische vereniging deze wilde overnemen. Zo niet, dan zouden de documenten verbrand worden. De berg […]

Bouwen aan het geheugen van een universiteit

Academisch en wetenschappelijk erfgoed aan de Universiteit Antwerpen Daniël Ermens, m.m.v. Marc Demolder en Tom Deneire In onze huidige tijd is techniek alomtegenwoordig in het dagelijks leven, zowel op het werk als thuis, maar zo vanzelfsprekend als techniek tegenwoordig is, is het niet altijd geweest. De collectie wetenschappelijke instrumenten van de Universiteit Antwerpen biedt een […]

Vrome verzameldrift: een meeslepende pater op erfgoedmissie

De collectie gedrukte devotionalia in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap Erna Van Looveren In 1925, nu ruim negentig jaar geleden, richtten vier jezuïeten (Disideer Stracke, Jozef Van Mierlo, Leonce Reypens en Jan Baptist Poukens) het Ruusbroecgenootschap op. Gedreven door hun interesse voor ‘vroomheidsgeschiedenis’, brachten de vier stichters naast een massa oude devotieliteratuur een grote collectie […]