Goddelijk

Perspectieven voor de studie van religieuze extase in negentiende-eeuws Vlaanderen Kristof Smeyers In de schemer van 23 mei 1898 drong een pachter er bij een inwoner van Kessenich, het meest noordoostelijke gehucht van België op de grens met Nederland, op aan om ‘eens te komen zien’. Cretskens, die met zijn grote gezin het Schurenhof in […]

Belast genot

De tabaksimpost van de Staten van Brabant als verklikker van tabaksverbruik in het verleden (1694-1794) Johan Poukens Tabak was een van de eerste nieuwe genotmiddelen uit de kolonies waar Noordwest-Europa kennis mee maakte en ook het meest verspreidde, zowel geografisch als sociaal. Enkele dagen nadat Christoffel Columbus aan land ging op het eiland San Salvador, […]

Conflictueus genot en botsende beelden

Hoe de biercultuur in Vlaams-Brabant vorm kreeg in de periode 1880-1940 Annelies Tollet Hoewel pils sinds de tweede helft van de twintigste eeuw massaal gedronken wordt, is vandaag de dag artisanaal bier of craft beer populair. Internationaal wordt er zelfs van craft beer revolution en microbrewery movement gesproken. Wat de mensen achter deze beweging bindt, […]

Geestelijk genot

Clerici en sodomie in de vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden Jonas Roelens Op 30 juni 1653 beschuldigde Caerel Ryckaertsinne, een zeventienjarige kleermakersleerling uit Brussel, niemand minder dan Guiliëlmus Maes, de prior van het Brusselse augustijnenklooster van ‘de abominabele sonde van sodomie’. Pater Maes zou Caerel namelijk verschillende keren naar zijn kloostercel gelokt hebben om hem seksueel te […]

De Mouvement de la Population et de l’État Civil (1841-1976)

Een schatkamer voor historische demografie in België Marij Preneel De Mouvement de la Population et de l’État Civil (kortweg: Mouvement) vormt, samen met de veel bekendere volkstellingen, de tweede pijler van de negentiende-eeuwse bevolkingsstatistiek. De Mouvement en de volkstellingen zijn ongeveer even oud. Terwijl de volkstellingen een statische dwarsdoorsnede geven van de bevolking in één […]

De collecties van KADOC-KU Leuven

 Een schatkamer voor de lokale geschiedenis Dr. Godfried Kwanten Er is wellicht geen domein van onze samenleving te bedenken waarop religie geen invloed uitoefende: onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst en cultuur, jeugdbeweging en ontwikkelingssamenwerking, maar ook politiek, media, landbouw en economie. KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, is […]

Oud papier?

Twee steekkaartencollecties over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars Bram Vannieuwenhuyze Iedereen kent ze wel: de massieve ijzeren kasten vol steekkaarten die in bibliotheken en archieven staan. Deze databanken avant-la-lettre puilen uit van de informatie, maar staan ook meer en meer in de weg. Ongetwijfeld is een aantal van die steekkaartencollecties reeds op de container beland. Andere […]