‘Buurten op den Buiten’ subsidieert lokale initiatieven

Met de oproep ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunt de Koning Boudewijnstichting projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren, de contacten tussen bewoners bevorderen en alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. ‘Buurten op den Buiten’ richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied, komen wel in aanmerking.

Een hele waaier van projecten komt in aanmerking, bijvoorbeeld de aanleg van speelterreinen, groene ruimtes, ontmoetingsruimtes, onderhoud van klein erfgoed, landschapselementen, … Zo kreeg de dorpsraad van Nieuwmunster vorig jaar 5.000 euro voor een project waarmee men de identiteit van het dorp met haar specifieke erfgoed- en landschapswaarden naar de toekomst wil verankeren. Tegelijk met het verwelkomen van jonge mensen, kan men duidelijk maken dat het erfgoed van het dorp een meerwaarde heeft.

De uiterste indiendatum van een project is 17 september 2014. Je kan tot 5.000 euro subsidie krijgen. Meer informatie vind je terug op de website van Buurten op den buiten.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.