‘Buurten met Erfgoed’: pilootprojecten rond erfgoededucatie

Het project ‘Buurten met erfgoed’ neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal, of het nu gaat om landschappen, gebouwen, verhalen of gebruiksvoorwerpen  … Aan de hand van pilootprojecten wil ‘Buurten met erfgoed’ de banden aanhalen tussen scholen en al dit lokale erfgoed. Leraren (en (groot)ouders) werken hiervoor samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers.

Schooljaar 2014-2015: drie pilootprojecten

Tijdens het schooljaar 2014-2015 liepen drie pilootprojecten  in Geraardsbergen, Nevele en Sint-Pieters-Leeuw. De deelnemende scholen en enkele lokale erfgoedinstellingen werkten samen een erfgoedproject over, met en in de schoolbuurt uit. Samen schreven ze het scenario van het project dat de school later in het schooljaar met de kinderen uitvoerde. De ene partner in het project was de school met haar ‘kinddeskundigen’: de leerkrachten en eventueel de ouders of grootouders die zich hiervoor wilden engageren. De andere partners in het project waren de ‘erfgoeddeskundigen’ uit de buurt, wijk, gemeente of regio: sleutelfiguren uit de omgeving, de gemeentelijke cultuur- en/of erfgoeddienst, de heemkundige kring, plaatselijke verenigingen en musea, de regionale erfgoedcel of het Regionaal Landschap waar de gemeente onder sorteert. Een externe procesbegeleider van Mooss, zorgde voor een diepgaande, creatieve manier van begeleiding zodat de erfgoeddeskundigen hun aanbod of inbreng ook op de behoefte van de school afstemmen.

Met het eerste pilootproject ‘Schatten in de schoolbuurt’ in Nevele (her)ontdekten we de al dan niet verborgen erfgoedschatten in de omgeving van de lokale basisscholen.

In Geraardsbergen kozen we met ‘Het landschap als verhaallijn’ voor de invalshoek ‘landschap’ en sloten we aan bij het project ‘Open Kaart’ van het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Helix. Dit project wil de beleving van het landschap door haar bewoners en bezoekers in kaart brengen. ‘Buurten met erfgoed’ benaderde het project vanuit de ogen van de kinderen van de basisscholen. In deze blog kom je er alles over te weten.

Met het derde pilootproject  ‘Erfgoed in de spiegel’ in Sint-Pieters-Leeuw sloten we aan bij het onderzoeksproject ‘Cultuur in de spiegel’ van de CANON cultuurcel. Dit onderzoek heeft als doel om een referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie te ontwikkelen. Met ons pilootproject zochten we naar de plaats van erfgoededucatie binnen cultuureducatie.

In Nevele en Sint-Pieters-Leeuw kregen de aanwezige erfgoedcellen de vraag om de projecten uit te rollen. Zij brachten de lokale erfgoedorganisaties in contact met de scholen en hielpen hen bij de uitwerking van erfgoedactiviteiten binnen en buiten de school. In Geraardsbergen namen De Helix en Heemkunde Vlaanderen deze rol op zich.

Proef nu van de pilootprojecten!

Wil je een beeld krijgen van die pilootprojecten? Bekijk dan zeker het filmpje over het pilootproject in Nevele! En lees de brochure die het project in Sint-Pieters-Leeuw uitvoerig beschrijft en documenteert.

Download hier de brochure

voorpaginabrochurestpleeuw

Initiatiefnemers en stuurgroep

Het project ‘Buurten met erfgoed’ wordt gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed. De inhoudelijke opvolging is in handen van een stuurgroep. De partners die in de stuurgroep zetelen zijn FARO, CANON, de cultuurcel van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming; EDO, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie; en Heemkunde Vlaanderen.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.