Buren van de Abdij

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de provinciale prijs voor cultureel erfgoed 2010 toegekend aan de vereniging ‘Buren van de Abdij’ uit Gent. Eervolle vermeldingen gaan naar ‘Op Stoapel’ uit Temse voor de maatschappelijke impact van hun werking en heemkundige kring ‘De Twee Ambachten’ uit Assenede voor het project rond zuster Victoria. Een jury, bestaande uit Andrea De Kegel, Tim Soens, Daphné Maes, Marina Laureys, Guido Knops en Marie-Christine Laleman, beoordeelde alle inzendingen.

Buren van de Abdij

‘Buren van de Abdij’ is een feitelijke vereniging die al sinds 2007 tal van activiteiten organiseert op de site van de voormalige Sint-Baafsabdij. Hierdoor wordt de site opnieuw een plek waar mensen samenkomen en zich kunnen bezinnen over leven, mens en maatschappij. Zo sluit men op een eigentijdse manier aan bij het verre verleden van dit gebouw. De jury looft de bottom-upwerking van de vereniging. Zonder financiële ondersteuning van de overheid en op eigen initiatief houdt de vereniging via culturele en buurtactiviteiten de Sint-Baafsabdij onder de aandacht van een groot publiek. De werking van deze vereniging heeft volledig te maken met de ontsluiting van dit belangrijk stuk erfgoed en heeft dus onmiddellijk impact op de maatschappelijke integratie ervan: twee kwaliteiten waarvoor de deputatie 5000 euro veil heeft.

Op Stoapel

De feitelijke vereniging ‘Op Stoapel’ is nog een vrije jonge vereniging die zich sinds 2009 inzet voor de ontsluiting en bekendmaking van het roemrijke verleden van de scheepsbouw in de streek. Met een diversiteit aan activiteiten en educatieve projecten brengt de vereniging het grote publiek in contact met het unieke erfgoed van de voormalige Boelwerf in Temse. De deputatie kent de vereniging een eervolle vermelding van 1250 euro toe.

De Twee Ambachten

De tweede eervolle vermelding kent de deputatie toe aan de heemkundige kring ‘De Twee Ambachten’ uit Assenede meer bepaald voor het project ‘Victoria’. Tijdens opzoekingen in het Gentse Rijksarchief ontdekte een lid van de heemkundige kring een document met het verhaal over zuster Victoria. Zuster Victoria trad in 1677 in de abdij van Oosteeklo. Na enkele jaren kreeg ze in- en uitwendige tekenen van heiligheid. Naarmate de mirakels meer bekend werden, besloot de Kerk in te grijpen en de miraculeuze verschijnselen te onderzoeken. Bij dat onderzoek werd zelfs de Inquisitie van Rome ingeschakeld. Uiteindelijk werd de zuster beschuldigd van bedrog en werd ze, samen met haar abdis, gestraft. Rond dit verhaal ontwikkelde de heemkundige kring een hele reeks initiatieven die buiten de grenzen van hun reguliere werking vielen. Een op basis van het oude document geschreven en opgevoerde monoloog, een publicatie waarbij ook de geschiedenis van de abdij van Oosteeklo zelf aan bod kwam, rondleidingen en een film zijn de instrumenten waarmee men het archiefdocument en het verhaal trachtte te ontsluiten voor een breed publiek. En met veel succes: de opvoeringen en rondleidingen tijdens het weekend van Erfgoeddag 2010 genoten bijval bij veel toehoorders en bezoekers. Ook voor hen voorziet de deputatie 1250 euro.

Cultuurprijzen 2011

In 2011 zal het Oost-Vlaamse provinciebestuur onder meer een prijs voor heemkunde uitschrijven. Informatie hierover volgt in februari via www.oost-vlaanderen.be.

Foto: Paul Hermans

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.