Bouwen aan wederopbouw

Deze week verscheen een nieuw boek over de geschiedenis van de Westhoek: ‘Bouwen aan wederopbouw 1914/2050. Architectuur in de Westhoek’. Het boek brengt de geschiedenis van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in beeld. Deze periode wordt bekeken door de ogen van zij die deze operatie op het terrein verwezenlijkten: bewoners, lokale politici, plannenmakers, architecten, sociale organisaties en aannemers.

Na de Eerste Wereldoorlog kwam er in de Westhoek een nooit geziene bouwactiviteit op gang. Van puin ruimen tot de aanleg van nieuwe infrastructuur en landbouwgronden, het bouwen van boerderijen, burger- en arbeiderswoningen, nieuwe publieke gebouwen: hele dorpen en stadsdelen moesten uit het niets herbouwd worden. De wederopbouw is bijgevolg nog steeds een van de meest bepalende elementen voor het landschap, de stedenbouw en de architectuur van de Westhoek.

De nieuwe publicatie, een initiatief van Erfgoedcel CO7, het Vlaams Architectuurinstituut en de provincie West-Vlaanderen, brengt de geschiedenis van de wederopbouw in de Westhoek in beeld. Het verhaal wordt bekeken door de ogen van zij die deze operatie op het terrein verwezenlijkten: lokale politici, plannenmakers, architecten, sociale organisaties, bewoners en aannemers. De plannen die ze tekenden, de brieven die ze schreven en de foto’s die ze maakten, vormen uniek en vaak nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal, dat de historische essays genereus illustreert.

Verder komt ook de hedendaagse omgang met de architectuur van de wederopbouw aan bod. Negentig jaar later komt deze materiële erfenis immers onder druk te staan door hergebruik en afbraak. Het boek laat ook bewoners, ontwerpers, overheid en middenveld aan het woord die op een inspirerende manier een nieuwe betekenis aan deze architectuur geven.

Vanuit zes actoren die de wederopbouw vormgaven (bewoners, lokale besturen, plannenmakers, architecten, sociale organisaties en bouwers) wordt telkens in een historisch hoofdstuk het verhaal van de wederopbouw verteld. Bij elke actor hoort een actueel essay dat een boeiend voorbeeld van hedendaagse omgang met wederopbouwarchitectuur, -stedenbouw en -landschap belicht. Het boek staat garant voor 216 bladzijden lees- en kijkplezier, onder meer dankzij de extra katernen met hedendaagse architectuurfoto’s. De index op persoons- en plaatsnamen en beknopte bibliografie maken er tevens een handig onderzoeksinstrument van.

Het boek telt 216 pagina’s met extra fotokaternen. Formaat: 28,5 x 23 cm. Prijs: 34,90 euro. Bestellen kan via erfgoedcelco7.be. Eerder verscheen ook al ‘Het Gekwetste Gewest. Archievengids van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek’, een publicatie van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven.

www.wederopbouw.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.