Heemdag 2008

Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert Heemkunde Vlaanderen vzw haar jaarlijkse heemdag. Onder de titel ‘Beschreven land. De natuurlijke relatie tussen erfgoed en landschap’ staat deze heemkundige studie- en ontmoetingsdag dit jaar in het teken van landschapsgeschiedenis. De heemdag vindt plaats op de mijnsite C-Mine in Genk. Ook een verkenning van het Nationaal Park Hoge Kempen staat op het programma.

Zijn natuur en erfgoed met elkaar verenigbaar? Binnen de natuursector heeft men in elk geval steeds meer aandacht voor het landschappelijk erfgoed. Voorwaarde voor een geslaagde integratie is wel dat het erfgoed geïnventariseerd, bestudeerd en gewaardeerd is. De studie van het verleden van een landschap is iets waarbij heemkundigen een grote rol kunnen spelen. Spreker Jan Bastiaens (VIOE) geeft boeiende informatie over deze problematiek en over de verschillende methodes om het verleden van het landschap aan de hand van al dan niet zichtbare relicten te achterhalen. Johan Van Den Bosch zal het dagthema specifiek toespitsen op de situatie van het Nationaal Park Hoge Kempen. Hij licht de ontwikkeling van een landschap tot het eerste nationaal park van Vlaanderen toe.

In de namiddag wordt de filmzaal op de oude mijnsite van Winterslag verlaten voor een verkenning van het Nationaal Park Hoge Kempen, een natuurreservaat van meer dan 5700 ha bos en heide. De wandeling in kleine groepen vertrekt vanuit de lokale toegangspoort ‘Mechelse Heide’. Van hieruit liggen de prachtige heidevelden met vergezichten tot in Luik, Maastricht en bij helder weer tot een eind in Duitsland. Het landschap onderging er recent een drastische wijziging door de winning van zand, maar de natuur herovert deze littekens in het landschap verbazend snel. De Nationaal Park Rangers geven de deelnemers een boeiende rondleiding. De wandelingen zijn niet al te lang (4 à 6 km). Wandelschoenen zijn wel aan te raden.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.