Realisatie van een participatief project: Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis realiseerde een wervelende virtuele tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manier waarop de vluchtelingen toen ontvangen werden, de kleine en grote ergernissen bij de Engelsen en de Belgen, tonen dat er toch veel gelijkenissen zijn met de perceptie ten opzichte van vluchtelingen vandaag. Om deze geschiedenis levendig te maken, gingen we op zoek naar materiële en immateriële getuigenissen. Hiervoor waren de talrijke contacten met lokale erfgoedorganisaties in Engeland en Vlaanderen, die net als wij bezig zijn met de ontsluiting van dit erfgoed, primordiaal. In Vlaanderen kregen we hiervoor onder meer hulp van onze projectpartners Heem- en Familiekunde Vlaanderen.

Tijdens de studiedag belichten we de inhoud, de bronnen, het participatieve traject en hoe je zelf met deze ervaringen aan de slag kan. We raken ook heel kort het technische aspect aan want het is de bedoeling dat de ontwikkelde software opnieuw kan gebruikt worden voor andere online-tentoonstellingen. Ten slotte komt Helen Baker toelichten hoe ze erin slaagde om met crowdfunding een monument op te richten voor de Belgen die tijdens WO I werkten in de Pelabonfabriek in East-Twickenham bij Londen.

Meer informatie over het project en actuele informatie over de studiedag vindt u op de website www.belgianrefugees14-18.be

Doelgroep

De studiedag is er voor iedereen die participatief wil (mee)werken of aan een eigen virtuele tentoonstelling denkt (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren, …).

Data en programma

Vrijdag 10 november 2017 – 9u30

Van 9u30 tot 10u is er ontvangst met koffie. De studiedag start om 10u.

  • Verwelkoming door Johan De Smet, senior curator Museum voor Schone Kunsten Gent
  • Toespraak van Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen.
  • Korte toelichting  door Geert Van Goethem, directeur Amsab-ISG.
  • Martine Vermandere, projectverantwoordelijke Amsab-ISG, stelt de virtuele tentoonstelling voor.
  • Rony Vissers, coördinator Packed, expertisecentrum Digitaal Erfgoed, licht het gebruik van virtuele tentoonstellingen in de erfgoedsector toe.
  • Maite De Beukeleer, stagiaire Familiekunde Vlaanderen, geeft uitleg over het dossier Belgische oorlogsvluchtelingen op familiegeschiedenis.be.
  • Hendrik Vandeginste, consulent Heemkunde Vlaanderen, legt het belang van heemkundigen voor dergelijke projecten uit.
  • Helen Baker, East Twickenham Centennial Group, vertelt hoe met crowdfunding in Engeland een monument werd opgericht voor de Belgen die tijdens WO I in de Pelabonfabriek werkten (deze bijdrage is in het Engels).

Daarna wordt er een broodjesmaaltijd aangeboden. Tijdens deze maaltijd kan je ook de virtuele tentoonstelling op tablets bekijken.

Locatie

Museum voor Schone Kunsten, Hofbouwlaan 28 , 9000 Gent

Kosten en inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk voor deze studiedag. Voor meer informatie kan je terecht bij martine.vermandere@amsab.be.

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.