Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling in het cultureel-erfgoedveld duidelijk.

Een afgevaardigde van Heemkunde Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van deze vzw. Heb je vragen in verband met de oprichting van deze belangenbehartiger, neem dan contact op met Nele Provoost.

Overleg met sector

Het verzamelde cultureel-erfgoedveld kwam al sinds 2009 regelmatig bijeen in het cultureel-erfgoedoverleg voor uitwisseling en om gezamenlijke standpunten te formuleren waar wenselijk of nodig. De minister van Cultuur en het Vlaams parlement uitten al eerder de wens om één aanspreekpunt te hebben voor overleg met de sector, naar analogie met bijvoorbeeld OKO in de kunstensector of FOV in de sector sociaal-cultureel werk. In het recentste Cultureel-erfgoeddecreet (2012) werd in die zin ook een hoofdstuk toegevoegd dat voorziet in de subsidiëring van een belangenbehartiger cultureel erfgoed (afdeling 3, art. 50).

Met deze vzw krijgt de cultureel-erfgoedsector een representatieve spreekbuis, die opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector. In het platform werken alle deelsectoren collegiaal en solidair samen: culturele archiefinstellingen, musea, erfgoedbibliotheken, expertisecentra cultureel erfgoed, organisaties volkscultuur, erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid.

Het Overleg Cultureel Erfgoed wil bijdragen aan een duurzaam en transparant beleid, dat antwoorden geeft op actuele uitdagingen. Zo versterkt OCE, in dialoog met diverse overheden en in een constructieve afstemming met het steunpunt FARO, de maatschappelijke verankering, de zichtbaarheid, de diversiteit en de dynamiek die de cultureel-erfgoedsector het afgelopen decennium heeft gerealiseerd.

Het volledige overzicht van de deelnemende organisaties vind je hier.

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.