Behoud en beheer van architectuurarchieven

Architectuurarchieven worden op heel uiteenlopende plekken bewaard, gaande van professionele archiefinstellingen tot heemkundige kringen, onderwijsinstellingen, huisvestingsmaatschappijen, bouwheren en de architectenbureaus zelf. In deze diverse erfgoedgemeenschappen is niet steeds de know how aanwezig voor een goed behoud en beheer van architectuurarchieven. Na afleveringen over inventarisatie en materiële zorg publiceerde het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) daarom het derde volume in de reeks ‘Handleiding architectuurarchieven’. Dit derde deel behandelt de thema’s ‘verwerven’ en ‘selectie’ en gaat dieper in op het beschrijven van stukken uit een architectuurarchief. De reeks richt zich op iedereen die met architectuurarchieven in aanraking komt, maar hier niet in gespecialiseerd is.

Aansluitend bij de derde publicatie organiseert het CVAa een interactieve workshop rond verwerven, selecteren, inventariseren, beschrijven en beheren van architectuurarchieven. Erfde jouw vereniging de archieven van het gebouw waarin ze gehuisvest is, of van een architect die er ooit lid van was? Wil je het archief van waardevolle gebouwen in je gemeente beter bewaren of tentoonstellen op Erfgoeddag of Open Monumentendag? Schonk een architect zijn volledige archief aan je documentatiecentrum of bibliotheek en zoek je hulp om het te verwerken? Beheer je archieven van een kerkfabriek, een OCMW of een huisvestingsmaatschappij en weet je geen blijf met moeilijke stukken zoals bouwtekeningen of maquettes?

Met deze en andere vragen kan je terecht op de tweedaagse workshop ‘Behoud en beheer van architectuurarchieven’. Tijdens de workshop lichten medewerkers van het CVAa de verschillende aspecten van het beheer van architectuurarchieven toe aan de hand van praktische voorbeelden. Er wordt ook ruimte gelaten in het programma voor vragen en ervaringen van de deelnemers. De tweedaagse workshop wordt afgesloten met een bezoek aan een restauratieatelier.

De workshop is gespreid over 2 namiddagen en vindt plaats in FARO – Steunpunt voor cultureel erfgoed (Brussel, 27 mei) en in het Amsab–Instituut voor Sociale Geschiedenis (Gent, 4 juni). Meer informatie over het programma en het inschrijvingsformulier vindt u op www.cvaa.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.