Beelden in de straat … zij vertellen hun verhaal. Kleine monumenten in Oost-Vlaanderen

Met de steun van de Vlaamse gemeenschap en de provincie Oost-Vlaanderen werden alle kleine monumenten van Oost-Vlaanderen geïnventariseerd.

Door de inventarisatie van de verschillende monumenten worden de geschiedenis en de verhalen van Oost-Vlaamse dorpen en steden gereconstrueerd en herbeleefd. Met foto’s en uitvoerige uitleg bij elk monument wordt dit boek onontbeerlijk voor eenieder die de band met zijn streek, dorp, inwoners en kunstenaars niet wil verliezen.

Deze kleine monumenten tonen op eigenzinnige wijze hun blik op verhalen, gebruiken en geschiedenis. Het zijn lokale juweeltjes die alle bijdragen tot ons nationaal en zo ook internationaal erfgoed. De talloze beelden van Reynaert de Vos en het Ros Beiaard, de herinneringen aan geschiedenismakende Vlamingen zoals priester Daens en Mercator, maar ook de naamloze mandenvlechter, jeneverdrinker en het loze vissertje interpreteren de geschiedenis en de gebruiken van de dorpen en steden die ze omringen.

Niet alleen de oude monumenten, de klassiekers, zoals Manneken- Pis van Geraardsbergen, Dirk Martens van Aalst, maar ook vele moderne kunstwerken van kunstenaars als Georges Minne, May Claerhout, Leo De Buyssere, Frans Tinel, Georges Staes en vele anderen vatten het landschap in concepten. Deze kleine monumenten zijn gebonden aan het lokale maar scheppen een totaalbeeld van de Vlaming, van de mensen die ze voorstellen en van de mensen die ze aanschouwen.

Het boek bevat 264 pagina’s waarvan 72 in kleur (dit zijn resp. 60 en 8 pagina’s meer dan in de prospectus aangekondigd werd !!) en beschrijft 364 monumenten met foto uit ruim 60 verschillende Oost-Vlaamse fusiegemeenten.

De prijs van het boek bedraagt 25 euro, eventueel te vermeerderen met 5 euro voor verzendingskosten. Bestellen kan door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 068-2218590-33 van Heemkunde Vlaanderen vzw, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen met vermelding: “…ex. Kleine Monumenten”.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.