Atlas brengt religieus erfgoed in kaart

CRKC, het centrum voor religieuze kunst en cultuur, presenteerde op 5 mei de Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen. De publicatie geeft een overzicht van het onroerend, roerend en, voor zover hier gegevens over beschikbaar waren, immaterieel erfgoed van de zes erkende erediensten in Vlaanderen. Om het immaterieel religieus erfgoed nog verder in kaart te brengen lanceert het CRKC een oproep over bijzondere religieuze tradities.

De atlas geeft een overzicht van het erfgoed van de zes erediensten die door de overheid erkend zijn: de anglicaanse, islamitische, Israëlitische, orthodoxe, protestants-evangelische en de rooms-katholieke eredienst. Het rapport wil een instrument zijn om het beleid rond behoud en beheer van religieus erfgoed op een duurzame manier verder uit te bouwen.

Immaterieel erfgoed gaat over het niet-tastbare zoals gebruiken, tradities… Voor het immaterieel erfgoed hield de analyse een eerste peiling in op basis van een bevraging naar tradities verbonden aan de (patroon)heilige van een Rooms-Katholieke kerk. Meer dan 500 kerkfabrieken gaven te kennen dat er effectief bijzondere religieuze tradities verbonden zijn aan hun kerk. Dit gaat van processies en bedevaarten tot de verkoop van varkenskoppen (ter gelegenheid van het feest van Sint-Antonius) of auto-en fietsenwijdingen onder de bescherming van Sint-Kristoffel. Andere voorbeelden van immaterieel erfgoed verbonden aan religie zijn het ambacht van het hostiebakken en het feest van de Onschuldige Kinderen (28 december).

Het CRKC doet een oproep om het immaterieel religieus erfgoed nog verder in kaart te brengen. Wie nog weet heeft van bijzondere religieuze tradities in zijn of haar omgeving, kan dit laten weten via advies@crkc.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.