Andere publicaties

Geweldig en gewild. 50 praktijkverhalen over vrijwilligerswerk in de erfgoedsector
De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid. Stappenplan voor een succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie
ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector
Van aanwinst tot zaaltekst. Hoe beheer je een collectie lokaal erfgoed?
Aan de slag met archief en documentatie. Handleiding voor de lokale erfgoedhouder
Kleine monumenten in Vlaams-Brabant
Beelden in de straat … zij vertellen hun verhaal. Kleine monumenten in Oost-Vlaanderen

Geweldig en gewild. 50 praktijkverhalen over vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Vrijwilligers in de erfgoedsector. Hoe doen ze het? Waar halen ze de mosterd? Welke obstakels komen ze tegen, en hoe gaan ze daarmee om? Ter gelegenheid van de week van de vrijwilliger presenteren wij maar liefst vijftig inspirerende verhalen over het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector. In deze gratis digitale bundel krijg je boeiende, mooie en eerlijke verhalen van collega’s die stevig met beide voeten op de grond staan. Zo willen we jou in je vrijwilligerswerking ondersteunen. Want ervaringen van anderen kunnen ook jou ongetwijfeld inspireren en enthousiasmeren.

De kracht van ‘Geweldig en gewild’ zit in de rijke verscheidenheid van voorbeelden. Of je nu vrijwilligers zoekt voor een groot evenement of een inventarisatieproject. Of je nu al lang tobt over hoe je een bestaande vrijwilligersploeg kan verjongen. Of nog, als je werkt voor een lokale vereniging, een erfgoedcel, stadsarchief of een groot museum. In deze bundel vind je ongetwijfeld een inspirerend verhaal dat aansluit bij je vragen en interesses. Tegelijk krijg je een mooie inkijk in de motieven waarom vrijwilligers zich juist voor erfgoed engageren, want bijna elk verhaal focust ook op de vrijwilligers zelf en op wat hen drijft.

Mocht je er nog aan twijfelen, ‘Geweldig en Gewild’ toont het met verve aan: de erfgoedsector kan niet zonder vrijwilligers. Erfgoedvrijwilligers kom je haast overal tegen: van de lokale erfgoedvereniging tot en met de grote(re) instellingen. We dragen deze bundel dan ook op aan de talloze vrijwilligers in de erfgoedsector en de beroepskrachten die deze vrijwilligers ondersteunen. Want deze vrijwilligers zijn echt geweldig. En gewild. Je leest hier waarom dat zo is.

‘Geweldig en gewild’ is een initiatief van FARO, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen.

De digitale versie kan je hier gratis downloaden.

De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid. Stappenplan voor een succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie

Devijfvs_coverbeeld2De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid‘ is een brochure boordevol met praktische tips om je vrijwilligersbeleid op de sporen tezetten. De vijf V’s staan voor de verschillende fases die een vrijwilliger normaal doorloopt binnen jouw organisatie: vind, verwelkom, versterk, verbeter en een (begeleid) vertrek. Heemkunde Vlaanderen en FARO hebben deze brochure samen geschreven, helemaal op maat van erfgoedorganisaties. De brochure kan je gratis en digitaal raadplegen.

Erfgoedorganisaties steken doorgaans veel tijd en energie in het ondersteunen en begeleiden van hun vrijwilligers. Vaak doen zij dit intuïtief, vanuit een gezonde dosis mensenkennis en boerenverstand. Toch is het nuttig om ook eens wat langer stil te staan bij het vrijwilligerswerk binnen jouw organisatie en te investeren in een vrijwilligersbeleid.

De brochure ‘De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid‘ helpt je daarbij op weg. Aan de hand van 5 V’s bespreken we de verschillende fasen die een vrijwilliger normaal doorloopt binnen jouw organisatie: vind, verwelkom, versterk, verbeter en vertrek. Per fase krijg je heel wat mogelijke acties, concrete tips, voorbeelden en aandachtspunten om jouw vrijwilligersbeleid vorm te geven.

Voor wie?

De brochure is er voor alle erfgoedwerkers die hun vrijwilligerswerking willen structureren: medewerkers of vrijwilligerscoördinatoren, actieve (bestuurs-)leden binnen een erfgoedvereniging, maar ook organisaties die erfgoedvrijwilligers ondersteunen en begeleiden.

Interesse?

Je kan de brochure hier gratis digitaal raadplegen in pdf-formaat (2 mb). Je kan de gedrukte versie ook bestellen bij Heemkunde Vlaanderen voor 6 euro. Daarnaast stellen we nu ook de brochure “ABC van het vrijwilligerswerk”  gratis digitaal ter beschikking (5 mb). Ook daarvan kan je echter nog altijd een gedrukte versie bestellen voor 6 euro. Als je interesse hebt in beide brochures, kan je ze allebei bestellen aan een voordeeltarief van 9,50 euro.

Bestellen kan via onderstaand bestelformulier of via info@heemkunde-vlaanderen.be. Geef wel duidelijk aan welke brochure je precies wenst te bestellen. Zodra de betaling gebeurd is, sturen wij de bestelling op.

Uw naam

Organisatie

Straat en nummer

Postcode en gemeente

Uw e-mail

Telefoonnumer

Geef hier aan welke brochure u wenst te bestellen

Wens je een factuur?

ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Cover ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector
Vrijwilligerswerk verandert, ook in de erfgoedsector. Het zoeken, begeleiden en motiveren van vrijwilligers vraagt vandaag meer tijd en energie dan dertig jaar geleden. Daarnaast groeien er allerhande nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Denk aan familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk of online vrijwilligers.

Heemkunde Vlaanderen, FARO en Herita slaan de handen in elkaar om de voornaamste veranderingen te vatten in een ABC van het vrijwilligerswerk. In dit ABC krijgt u een toegankelijk overzicht van 26 belangrijke, interessante of verrassende tendensen en praktijken in het vrijwilligerswerk en de mogelijkheden ervan voor uw erfgoedorganisatie.

Op een laagdrempelige manier behandelt dit ABC tal van nieuwe inzichten, modellen en succesfactoren voor het vinden, begeleiden en motiveren van uw vrijwilligers. Ook krijgt u uitleg bij een aantal nieuwe en bijzondere vormen van vrijwillige inzet. Zo staan we stil bij familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk, opstapvrijwilligers, uitzendvrijwilligers, online vrijwilligers …

Per letter krijgt u, naast een korte omschrijving, telkens een heleboel tips en aandachtspunten en uiteraard veel praktijkvoorbeelden. Daarbij combineren we voorbeelden uit zowel grotere erfgoedinstellingen als erfgoedverenigingen, uit zowel onroerend als cultureel erfgoed, uit binnen- én buitenland …

Voor wie?

Dit ABC is er voor erfgoedwerkers die begaan zijn met de vernieuwing van hun vrijwilligerswerking: medewerkers of vrijwilligerscoördinatoren, actieve (bestuurs-)leden binnen een erfgoedvereniging, maar ook alle organisaties die erfgoedvrijwilligers ondersteunen en begeleiden.

Bestellen?

U kunt dit ABC aanschaffen voor 6 euro bij Heemkunde Vlaanderen. Ook bij FARO en Herita kunt u de publicatie bestellen. Momenteel kan u de brochure hier ook gratis downloaden.

Bestellen kan via onderstaand bestelformulier of via info@heemkunde-vlaanderen.be. U betaalt na levering en na ontvangst van de factuur.

Uw naam

Organisatie

Straat en nummer

Postcode en gemeente

Uw e-mail

Telefoonnumer

Geef hier aan welke brochure u wenst te bestellen

Wens je een factuur?

Van aanwinst tot zaaltekst. Hoe beheer je een collectie lokaal erfgoed?

Cover Van Aanwinst tot ZaaltekstEen collectie lokaal erfgoed beheren is niet eenvoudig. Hoe moet je bijvoorbeeld objecten inventariseren? Hoe bewaar je de verschillende materialen? Hoe presenteer je vervolgens je erfgoed op een aantrekkelijke manier aan je publiek zonder daar veel geld voor te moeten neerleggen? Hoe bereik je een divers publiek?

Voor een antwoord op al die vragen is er nu de brochure ‘Van aanwinst tot zaaltekst. Hoe beheer je een collectie lokaal erfgoed?’. De teksten zijn zo toegankelijk mogelijk geschreven, zodat je zonder enige voorkennis de brochure kunt doornemen.

Het boekje kost 10 € (inclusief verzendingskosten). Je kan het bestellen door een mailtje te sturen naar info@historiesvzw.be en het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer 068-2218590-33 met de vermelding van ‘boekje Van aanwinst tot zaaltekst’.

Aan de slag met archief en documentatie. Handleiding voor de lokale erfgoedhouder

Cover Aan de slag met archief en documentatieDeze brochure is voor iedereen die geïnteresseerd is in archief en documentatie. Daarin wordt op een eenvoudige manier uit de doeken gedaan hoe je het best omgaat met deze materie.

Archief en documentatie beheren is immers niet eenvoudig. Hoe moet je bijvoorbeeld archiefdocumenten inventariseren? Hoe maak je een catalogus van een bibliotheek? En wat is nu juist het verschil tussen archief en documentatie? Hoe bepaal je welke stukken in je collectie opneemt en welke niet? Welke temperatuur en vochtigheidsgraad zijn de beste bewaaromstandigheden voor papier? En hoe bewaar je best foto’s en videobanden? Het is misschien interessant om foto’s en video te digitaliseren, maar hoe pak je zoiets aan? Wat zegt ten slotte de wetgeving over de bewaring van archief en documentatie?

Voor een antwoord op al die vragen is er nu de brochure ‘Aan de slag met archief en documentatie. Handleiding voor de lokale erfgoedhouder’. In verschillende hoofdstukken worden alle belangrijke aspecten van archief- en documentatiebeheer behandeld: ontsluiting, terminologie, collectiebeheer, optimale bewaring van de documenten, digitalisering en wetgeving. De teksten zijn zo toegankelijk mogelijk geschreven, zodat je zonder enige voorkennis de brochure kunt doornemen. Na het lezen van de brochure ‘Aan de slag met archief en documentatie’ zal deze wereld geen enkel geheim meer voor jou hebben.

De brochure is ontstaan binnen het project Pro Memorie. Dit project wil iedereen helpen bij het beheer van zijn archief- en documentatiecollectie. Vooral de personen die interesse hebben voor volkscultuur behoren tot de doelgroep. Dit zijn heemkundigen, volkskundigen, genealogen of andere mensen die actief bezig zijn met het besturen van volkscultuur en het in stand houden ervan, zoals schuttersgilden of volksdansgroepen. Een ander hulpmiddel is de website www.helpdesklokaalerfgoed.be waar je handige informatie vindt en waar iedereen vragen kan stellen over archief en documentatie.

De brochure is uitverkocht en kan je dus niet meer bestellen.

Kleine monumenten in Vlaams-Brabant

(verschenen: april 2010)

Cover Kleine monumenten in Vlaams-Brabant294 kleine monumenten uit ruim 50 Vlaams-Brabantse gemeenten worden in deze publicatie samengebracht. Het echte verhaal van steden en dorpen in een rijk geschakeerd landschap van vreugde en verdriet, geluk en tegenspoed, geleerden en dorpsfilosofen, behoeftigen en weldoeners, industriëlen en fabrieksmeisjes… Elk monument herleeft in een foto en een aangepaste beschrijving.

Achteraan in het boek zijn vier handige registers opgenomen, waardoor een optimale toegankelijkheid wordt bereikt: register op deelgemeente, op ontwerper-kunstenaar, op persoon aan wie het monument is opgedragen, en op trefwoord. Kortom, dit kijk- en leesboek is een uniek naslagwerk, een ware bron van kennis.

  • De publicatie telt 188 pagina’s (formaat: 21 x 29,7 cm – A4). Harde kaft.
  • Redactie en fotografie: Caroline Limbos
  • ISBN-nummer: 9781616277697
  • Het boek is in twee versies te bestellen via print-on-demand uitgeverij Unibook.com:

Beelden in de straat … zij vertellen hun verhaal. Kleine monumenten in Oost-Vlaanderen

Cover Kleine monumenten in Oost-VlaanderenMet de steun van de Vlaamse gemeenschap en de provincie Oost-Vlaanderen werden alle kleine monumenten van Oost-Vlaanderen geïnventariseerd.

Door de inventarisatie van de verschillende monumenten worden de geschiedenis en de verhalen van Oost-Vlaamse dorpen en steden gereconstrueerd en herbeleefd. Met foto’s en uitvoerige uitleg bij elk monument wordt dit boek onontbeerlijk voor eenieder die de band met zijn streek, dorp, inwoners en kunstenaars niet wil verliezen.

Deze kleine monumenten tonen op eigenzinnige wijze hun blik op verhalen, gebruiken en geschiedenis. Het zijn lokale juweeltjes die alle bijdragen tot ons nationaal en zo ook internationaal erfgoed. De talloze beelden van Reynaert de Vos en het Ros Beiaard, de herinneringen aan geschiedenismakende Vlamingen zoals priester Daens en Mercator, maar ook de naamloze mandenvlechter, jeneverdrinker en het loze vissertje interpreteren de geschiedenis en de gebruiken van de dorpen en steden die ze omringen.

Niet alleen de oude monumenten, de klassiekers, zoals Manneken- Pis van Geraardsbergen, Dirk Martens van Aalst, maar ook vele moderne kunstwerken van kunstenaars als Georges Minne, May Claerhout, Leo De Buyssere, Frans Tinel, Georges Staes en vele anderen vatten het landschap in concepten. Deze kleine monumenten zijn gebonden aan het lokale maar scheppen een totaalbeeld van de Vlaming, van de mensen die ze voorstellen en van de mensen die ze aanschouwen.

Het boek bevat 264 pagina’s waarvan 72 in kleur en beschrijft 364 monumenten met foto uit ruim 60 verschillende Oost-Vlaamse fusiegemeenten.

De prijs van het boek bedraagt 17 euro (inclusief verzendingskosten). Bestellen kan door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 068-2218590-33 van Heemkunde Vlaanderen vzw, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen met vermelding: “…ex. Kleine Monumenten”.

Print Friendly, PDF & Email