Missie & beleidsplan

Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Heemkunde Vlaanderen is een vereniging die heemkunde en aandacht voor lokale en regionale geschiedenis in Vlaanderen stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en zichtbaar maakt en die ondersteuning, begeleiding en vorming biedt aan de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Heemkunde Vlaanderen brengt de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde samen in een netwerk en creëert zo een draagvlak voor ontmoeting, uitwisseling en expertise. Dit netwerk kan, ook via transsectorale samenwerking, een bepalende rol spelen in een maatschappelijke erkenning van het belang van erfgoed.

Heemkunde Vlaanderen profileert zich eveneens binnen een Europees en internationaal kader en stimuleert mensen om cultuur en erfgoed duurzaam te hanteren als een manier om wederzijds respect en begrip in de hand te werken.

Wat is heemkunde?

Heemkunde is de studie en de daaruit voortgekomen kennis van de mens en zijn leefomgeving. Heemkunde bekommert zich om de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed van de streek en haar bewoners. De evolutie van het dagelijkse leven, met zijn gebruiken en waarden, visie en maatschappelijke toestand, is hierbij een belangrijk aspect.

Uit: Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Heemkunde Vlaanderen vzw

Visietekst

Statuten

Beleidsplan

Huishoudelijk reglement

Print Friendly, PDF & Email