Werkgroep ICT

Recent werd nieuw leven in de werkgroep ICT van Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen geblazen. De werkgroep stelt zich open voor iedereen die wil helpen om de bruikbaarheid van de moderne technologieën in onze vrijwilligerswereld te verbeteren. De leden van werkgroep hebben niet allemaal een sterk ICT-profiel. Als we ICT bruikbaar willen maken voor onze werking, moeten we ook kunnen aftoetsen aan de bruikbaarheid voor heem- en familiekundigen.

Binnen de werkgroep ICT staat onder meer de werkwijze waarop we verschillende databanken opmaken op de agenda. Om sneller en efficiënter te werken willen we de gegevens bij verschillende kringen op elkaar afstellen. Als eerste soort van bronnen willen we bidprentjes centraal stellen. Daarbij willen we nagaan welke beschrijvingsvelden we opnemen in een databank.

De werkgroep weet dat heel wat heemkringen al ervaring hebben bij de beschrijving van bidprentjes. Graag weten we dan ook welke kringen al actief zijn, en hoe zij dit aanpakken. Op die manier kan er met hun werkwijze rekening gehouden worden wanneer we op termijn een werkwijze suggereren. Van iedere kring die actief is met bidprentjes vragen we om contact op te nemen met Hendrik Vandeginste, 015/20 51 74, hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be

Binnen Heemkunde Vlaanderen werd een aparte werkgroep opgericht voor wat betreft de invoer van artikels uit de heemkundige publicaties in Vlaanderen: de werkgroep artikelendatabank. Meer informatie: Rob Bartholomees, 015/20 51 74, rob.bartholomees@heemkunde-vlaanderen.be

Print Friendly, PDF & Email