Eremerken

DSC_8740Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt tijdens de Heemdagen, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdagen van Heemkunde Vlaanderen, uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.

Het Joachim Beuckelaer-eremerk, dat sinds 1966 op de jaarlijkse heemdag wordt uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich inzet voor de Vlaamse gastronomie en de streekgebonden traditie, werd vanaf 2013 niet langer worden toegekend. Het stimuleren van de gastronomie behoort immers niet (meer) tot de kernopdracht van Heemkunde Vlaanderen. Er wordt nagedacht over een alternatief dat nauwer aansluit bij de huidige werking waarin vernieuwing centraal staat. Vanaf 2014 zal deze nieuwe bekroning jaarlijks worden uitgereikt.

Ter vervanging wordt sinds het najaar van 2014 de titel van Ambassadeur Heemkunde Vandaag toegekend. Met deze eretitel willen we innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig veld in de kijker plaatsen. De eretitel wordt elk jaar tijdens de studienamiddag Heemkunde Actueel uitgereikt aan een vrijwilliger(s) of vrijwilligersvereniging die recent heemkunde op een positieve en eigentijdse manier bij een breed (nieuw) publiek heeft aangebracht. De symbolische bekroning bestaat uit de titel van Ambassadeur die gedurende 1 jaar gedragen wordt, een diploma, een forum tijdens Heemkunde Actueel en een promotiefilmpje dat onder andere via een digitale eregalerij beschikbaar blijft.

 

Print Friendly, PDF & Email