Binnenkort nieuw nummer van Tijd-Schrift! Al abonnee?

In april 2015 verschijnt het eerste nummer van de vijfde jaargang van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het wetenschappelijk tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Het nummer wordt integraal gewijd aan het thema van Erfgoeddag 2015 ‘Erf!’ en zal interessante bijdragen bevatten over onder meer DNA-onderzoek en familiegeschiedenis, de erfenisaangifte als bron voor lokaal onderzoek, familierelaties en de betekenis van zilveren lepels op basis van boedelbeschrijvingen.

Heel wat van onze trouwe lezers hernieuwden reeds hun abonnement. Bij hen valt dit boeiende erfgoedtijdschrift eind april dus in de bus.

Heb je je abonnement nog niet vernieuwd of wil je ook graag Tijd-Schrift ontvangen? Dat kan nog steeds. Abonneren kan door 25 euro over te schrijven op het rekeningnummer van Heemkunde Vlaanderen (IBAN: BE79 0682 2185 9033; BIC: GKCCBEBB) met de vermelding: ‘abonnement Tijd-Schrift 2015’.

Tijd-Schrift

Het viermaandelijkse wetenschappelijke Tijd-Schrift heeft de ambitie om de specifieke meerwaarde van heemkunde als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken. Daarbij wordt academische kwaliteit gekoppeld aan een heldere en begrijpelijke schrijfstijl en aan een uitgesproken praktische en concrete invalshoek. Heemkunde Vlaanderen is er van overtuigd dat het tijdschrift voor heemkundigen een waardevol werkmiddel kan zijn. Naast ‘Erf!’ staan in 2015 nog themanummers rond ‘Licht’ en ‘Lichaam’ op het programma.

Sinds kort maakt Tijd-Schrift deel uit van Folio, een samenwerkingsverband van culturele, literaire en erfgoedtijdschriften.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tijd-Schrift.