Aardappelen

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) heeft onlangs het thema ‘aardappelen’ toegevoegd aan de virtuele landbouwcollectie ‘Uitgelicht & Toegelicht’.

Je vindt er informatie en beschrijvingen over de verschillende bewerkingen – het planten, aanaarden, oogsten en sorteren van de aardappelen – en de daaraan gekoppelde werktuigen en machines. Zoals steeds zijn de gegevens zo veel mogelijk gebaseerd op tuigen uit lokale erfgoedcollecties.

Op de website ‘Uitgelicht & Toegelicht’ vind je ook al informatie over graan, vlas, aandrijving en vervoer.

Het project ‘Uitgelicht & Toegelicht’ loopt al sinds 2006, met de inhoudelijke ondersteuning van een tiental partners uit het Vlaamse erfgoed- en onderzoeksveld, waaronder ook Heemkunde Vlaanderen. Met het project wil het CAG een bijdrage leveren aan het documenteren van en de bewustwording rond het agrarisch erfgoed in Vlaanderen.

Op vele plaatsen in Vlaanderen bestaan er (deel)collecties waar het agrarisch erfgoed in al zijn verscheidenheid wordt bewaard. Maar deze op het eerste gezicht grote rijkdom draagt ook een aantal beperkingen met zich mee. Zo is er vrij veel van de periode tussen 1900 en 1950 bewaard, maar veel minder van daarvoor of daarna. Afhankelijk van de bewaarplaats durven vele stukken in slechte staat te verkeren, ook al omdat de meeste collectiebezitters met een groot gebrek aan ruimte te kampen hebben. Daarenboven zijn heel wat tuigen en machines weinig of niet gedocumenteerd. Met zijn virtuele landbouwcollectie wil het CAG dit hiaat opvullen.

Sinds vorig jaar is het project opgenomen in de structurele werking van het CAG, wat toelaat om de verworven kennis verder te benutten en uit te diepen. Het is de bedoeling dat de website op geregelde basis met nieuwe thema’s en informatie wordt aangevuld.

www.uitgelichttoegelicht.be

Foto: Faculté Universitaire de Gembloux

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.