Aan de slag met de geschiedenis van het erfgoed van bedrijven

Het erfgoed van bedrijven staat tegenwoordig weer volop in de kijker. Sinds 2014 proberen verschillende Vlaamse erfgoedorganisaties, onder impuls van het expertisecentrum ETWIE, het thema op de kaart te zetten en bedrijven te sensibiliseren om aandacht te hebben voor hun geschiedenis en erfgoed. Om dit erfgoed ook bij het grote publiek bekend te maken, werd onlangs het prachtige boek Eeuwen ondernemen gepubliceerd.

Ook bedrijven hebben meer en meer de wens om het eigen verleden beter te kennen en dit te kunnen vertellen. Een lange geschiedenis straalt namelijk vertrouwen, authenticiteit en herkenbaarheid uit, en dat willen bedrijven dus graag in de verf zetten. Aangezien de meeste bedrijven lokaal verankerd zijn, zijn heemkundige kringen vaak goed geplaatst om in te spelen op de kansen die deze hernieuwde interesse voor bedrijfserfgoed biedt.

In deze bijdrage focussen we dus op de samenwerking met actieve bedrijven. We gaan eerst dieper in op de diversiteit van het bedrijfserfgoed, aan de hand van het voorbeeld van de collectie van AgfaGevaert. Vervolgens belichten we een aantal praktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen zijn voor lokale erfgoedwerkers en het belang dat erfgoed kan hebben in hedendaagse communicatiestrategieën van bedrijven. Tot slot richten we het vizier op 2018 en de kansen die zich aanbieden om rond bedrijfserfgoed en -geschiedenis te werken.

Lees het artikel (pdf) 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Ontsluiting.