950 jaar Abdij Affligem

Vandaag, op 29 juni 2012, viert de abdij Affligem haar 950-jarig bestaan. Het feestjaar rond deze verjaardag werd al geopend op 14 april met een pontificale dankmis in de abdijkerk. Momenteel loopt ook een kleine tentoonstelling, waarin vooral de invloed van Affligem op religieus gebied wordt beklemtoond.

Graaf Hendrik III van Leuven en zijn broer Godfried I met de Baard, de eerste hertog van Brabant worden algemeen beschouwd als de grondleggers van de abdij van Affligem. Vanaf 1086 waren beide edellieden de ware animatoren achter de ongebreidelde groei van de Primaria Brabantiae, de eerste onder de Brabantse abdijen. De graven van Leuven waren echter niet de stichters van Affligem. Die eer komt toe aan Anno II, aartsbisschop van Keulen. Als feitelijke gezagdrager in het paltsgraafschap Brabant gaf hij in 1062 6 monniken de toestemming om zich in Affligem te vestigen.

De abdij van Affligem kende in de loop der eeuwen perioden van grote bloei, maar ook perioden van verwoestingen en oorlogsgeweld. Anno 2012 wonen nog 15 monniken in de abdij, die nog steeds een bloeiend Cultureel en Religieus Centrum runt en sinds 1919 de uitgave van het ‘Tijdschrift voor Liturgie’ verzorgt. En wie heeft er niet het ‘Volksmisboek van Affligem’ gekend, het eerste Nederlandstalig missaal? Hoewel de gemiddelde leeftijd er nu merkelijk hoger ligt dan pakweg een halve eeuw geleden, is de Affligemse communauteit nog steeds een vrij actieve gemeenschap waar, naar de woorden van Sint-Benedictus, de relatie tot God wordt gecultiveerd en verder ontwikkeld en waar de hoop leeft die wens nog lange jaren te kunnen voortzetten.

Bij het 950-jarig bestaan verscheen ook de publicatie ‘950 jaar Affligem’ over de geschiedenis van de abdij. Aan dit boek hebben zeven deskundigen hun medewerking verleend: em.-abt drs. jur. eccl. Dom Jan Goetghebeur (Affligem), prof. dr. fil. Erwin Mantingh (Univ.Utrecht), em. prof. dr. hist. Raymond van Uytven (KULeuven), notaris Luc van Eeckhoudt (Tienen), ingenieur Frans van Droogenbroeck (Essene), dr. hist. Dom Wilfried Verleyen (Affligem) en dr. hist. Jaak Ockeley (Asse). Dit boek telt 280 blz, is rijk geïllustreerd met 80 afbeeldingen en sterk gedocumenteerd.

De publicatie bestellen kan door overschrijving van 25 euro (+ ev. 4 euro voor verzending en verpakking) op rek. BE82-4343-1225-9168 BIC KREDBEBB van Kon. Historisch Genootschap Vlaams-Brabant, of afhalen bij Jaak Ockeley, Kapellestraat 36 – 1730 ASSE (02.452.53.73), in de abdij te Affligem bij Dom Idesbald of Dom Wilfried (tel. 053.66.70.25).

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.